Henry Rollet

Lista książek

Zarys dziejów Polski 1939-1984

Henry Rollet

Autor, francuski polonista, jako inspektor Banku Francusko-Polskiego przed II wojną światową przebywał przez wiele lat w Polsce, poznał dobrze nasz język i historię. W swojej książce opisuje okres od upadku powstania styczniowego do roku 1984. Wydanie po

Więcej

0,00 zł