Jacek Woźniakowski

Jacek Woźniakowski urodził się w 1920 roku. Historyk sztuki, pisarz, polityk. Uczestnik wojny obronnej 1939 roku, później w AK, ranny, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 1980 roku, związany z uczelnią od 1953), wykładał też w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych – zajmował się m.in. dziejami doktryn artystycznych XIX i XX wieku oraz historią różnych tematów w sztuce. Jako publicysta debiutował w tygodniku „Dziś i jutro” (1945). Redaktor naczelny miesięcznika „Znak” (1957-1960) i Wydawnictwa Znak (1959-1992), obecnie przewodniczący Rad Wydawniczej. Członek Papieskiej Rady Kultury. Współpracownik „Tygodnika Powszechnego” od 1945 roku. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, prezydent Krakowa w latach 1990-1991. W serii „Perspektywy soborowe” wydał książkę „Laik w Rzymie i w Bombaju” (1965). W innych oficynach publikował „Zapiski kanadyjskie” (1973) i tłumaczenia Grahama Greene’a. Motywowi gór w sztuce i literaturze poświęcił „Góry niewzruszone” (1974, w Znaku 1995). Żywe dyskusje wzbudzała książka wydana pod nieco prowokacyjnym tytułem „Czy artyście wolno się żenić?” (1978). Na uwagę zasługuje książeczka o roli laikatu „Świeccy” (1987). Myśli o związkach kultury z chrześcijaństwem, o duchowości polskiej, wolności religijnej i prawach człowieka zawiera książka „Czy kultura jest do zawabienia koniecznie potrzebna?” (1988).
Profesor zmarł 29 listopada 2012 w Warszawie.

Lista książek

Ze wspomnień szczęściarza - Jacek Woźniakowski  | mała okładka
-32 %

Ze wspomnień szczęściarza

Jacek Woźniakowski

Autor - potomek rodzin ziemańsko-inteligenckich, kawalerzysta, konspirator, pisarz, tłumacz, publicysta, historyk sztuki, współzałożyciel i wieloletni szef wydawnictwa Znak - zachował w żywej pamięci obrazy minionego świata i zaludniających go postaci.

Więcej

32,00 zł

21,76 zł

Świeccy

Jacek Woźniakowski

W związku z ożywieniem ruchu świeckich w Kościele i Synodem Biskupów poświęconym świeckim - autor, korespondent „Tygodnika Powszechnego” na trzeciej Sesji Soboru Watykańskiego II oraz uczestnik ostatniego Kongresu laikatu (1967), przypomina atmosferę tyc

Więcej

0,00 zł

Laik w Rzymie i w Bombaju

Jacek Woźniakowski

M.in.: Reportaż z auli św. Piotra. Krótko o dwudziestu soborach. Wolność religii wczoraj i dziś. W Indiach. ...

Więcej

0,00 zł

Góry niewzruszone

Jacek Woźniakowski

Książka jest czymś więcej niż tylko opowieścią o dziejach pejzażu, o zmiennych poglądach na rolę malarstwa i funkcję wyobraźni lub o rozwoju turystyki i ekologii. Prowadzi czytelnika w stronę kluczowych etapów cywilizacji europejskiej, od starożytnych jej korzeni aż do renesansowej magii i naukowej rewolucji Galileusza i Newtona.

Więcej

0,00 zł

Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Jacek Woźniakowski

Autor, profesor KUL, dyrektor Wydawnictwa Znak, członek Papieskiej Rady Kultury, zawarł w tej książce myśli o kulturze w jej związkach z chrześcijaństwem. Te związki badane są tutaj pod różnymi kątami: książka zawiera m.in. rozdziały o duchowości polskiej

Więcej

0,00 zł

Pisma wybrane Tom 1-6 Pakiet

Jacek Woźniakowski

Dzieło Jacka Woźniakowskiego to "książki i eseje, działalność naukowa, dydaktyczna i edytorska, udział w tworzeniu faktów kulturalnych, społecznych i politycznych, współbudowanie kształtu duchowości polskiej inteligencji i naszego kształtu katolicyzmu, zagospodarowywanie wszystkich przestrzeni wolności przez niezależną działalność kulturalną". To Dzieło (pisane z dużej litery) Adam Michnik uznał w 1989 roku[...]

Więcej

100,00 zł

49,99 zł