Janusz A. Ihnatowicz

Lista książek

Wiersze wybrane

Janusz A. Ihnatowicz


Wybór z twórczości poetyckiej ks. Ihnatowicza, który pisze i publikuje w Polsce, Anglii, Kanadzie, USA. ...

Więcej

0,00 zł