Maksymilian Rudwin

Lista książek

Diabeł w legendzie i literaturze

Maksymilian Rudwin

Odwieczna walka dobra ze złem stanowi najgłębszą istotę wszystkich religii, a także sztuki. Szatan zawsze budził zaniepokojenie - odkąd można sięgnąć pamięcią, próbowano zmierzyć się z nieprzeniknionym mrokiem, trudnym do zanalizowania racjonalną myślą. A

Więcej

0,00 zł