Mark Schoof

Lista książek

Przełom w teologii katolickiej

Mark Schoof

Systematyczny i żywy opis różnych szkół, osób i tendencji, które przygotowały odnowę teologii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat: od kard. Newmana do II Soboru Watykańskiego. ...

Więcej

0,00 zł