Max Weber

Max Weber (1864-1920) - niemiecki socjolog, historyk, ekonomista, prawnik, religioznawca i teoretyk polityki.

Wykładał prawo na uniwersytecie w Berlinie, ekonomię polityczną na uniwersytecie we Fryburgu i ekonomię na uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie był związany z neokantowską szkołą badeńską. Później objął katedrę na uniwersytecie w Monachium.

Najważniejsze dzieła Webera to Etyka protestancka i duch kapitalizmu oraz Gospodarka i społeczeństwo.

Lista książek

Polityka jako zawód i powołanie. Wybór pism

Max Weber


Max Weber (1864-1920) był jednym z najwszechstronniejszych uczonych w dziejach nauk społecznych. Stworzył podwaliny socjologii, zajmował się historią gospodarczą i teorią polityki, był komentatorem wydarzeń politycznych swojej epoki.
Polityka jako zawód

Więcej

0,00 zł

Etyka protestancka i duch kapitalizmu

Max Weber

Książka Maxa Webera Etyka protestancka i duch kapitalizmu należy już do klasyki badań społecznych. Postawiona w niej teza - że narodziny i trwanie kapitalizmu możemy zrozumieć, odwołując do jego podstaw etycznych, czyli protestantyzmu - jest do dzisiaj żywa i dyskutowana. Książka stanowi podstawę całej socjologii Webera; z niej wywodzi się jego teoria kapitalizmu, racjonalności, etyki, panowania.
Dorota La[...]

Więcej

40,00 zł

38,18 zł

Etyka protestancka a duch kapitalizmu

Max Weber

To bodaj najsłynniejsze ze swoich dzieł Max Weber (1864-1920) stworzył w pierwszych latach XX wieku. Powstało ono w najlepszym dla Europy okresie mieszczańskiego dobrobytu, gdy echa wojen religijnych dawno ucichły, a zapowiedzi nowych, światowych jeszcze nie było słychać. Weber rozważał więc z dystansu relacje między religiami a tą prosperującą gospodarką. Traktat zajmuje miejsce na pograniczu socjologii, e[...]

Więcej

52,00 zł

32,89 zł