Ryszard Gryz

Ryszard Gryz, ur. 1963 r. w Bodzentynie. Doktor historii. Jest adiunktem w zakładzie Historii Polski po II Wojnie Światowej, Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej.

Lista książek

Komuniści i Kościół w Polsce (1945- 1989)

Antoni Dudek, Ryszard Gryz


Wznowienie pierwszego pełnego opracowania na temat stosunków państwo – Kościół w komunistycznej Polsce. Autorzy opisują relacje między władzą państwową i hierarchią kościelną. Przedstawiają prześladowania, jakim byli poddani ludzie Kościoła – aresztowani

Więcej

39,00 zł

26,52 zł

Komuniści i Kościół w Polsce (1945- 1989)

Antoni Dudek, Ryszard Gryz


Wznowienie pierwszego pełnego opracowania na temat stosunków państwo – Kościół w komunistycznej Polsce. Autorzy opisują relacje między władzą państwową i hierarchią kościelną. Przedstawiają prześladowania, jakim byli poddani ludzie Kościoła – aresztowani

Więcej

48,00 zł

32,64 zł