Tadeusz Żychiewicz

Tadeusz Żychiewicz (1922-1994). Kształcił się w Żółkwi i we Lwowie, gdzie po wybuchu wojny w 1939 roku pracował jako gazeciarz, potem robotnik. W czasie okupacji niemieckiej ukończył szkołę podchorążych, następnie jego losem była konspiracja i tułaczka. Objęty amnestią w 1947 roku. Od 1949 roku studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1952 roku został młodszym asystentem w Zakładzie Historii Sztuki UJ, potem był pracownikiem dokumentacji naukowej Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. Od 1951 roku współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, później do śmieci był członkiem redakcji. Przybrawszy szacowny „zakonny” pseudonim, prowokował czytelników do dyskusji, odpowiadał na pytania, także kontrowersyjne. Tę doskonałą publicystykę religijną wydawał w zbiorach Poczta Ojca Malachiasza I (1970, 1971), Poczta Ojca Malachiasza II (1971), Poczta Ojca Malachiasza III (1972). Był wnikliwym czytelnikiem i komentatorem Biblii. Pisał rozważania na temat czytań mszalnych ułożone według cyklu lat liturgicznych: Rok Mateusza (1973), Rok Marka (1974), Rok Łukasza (1975), wydane łącznie w 1983 roku w tomie Dom Ojca. Komentował też Stary Testament – wydawane przez kilka lat rozważania: Genesis, Exodus, Kohelet-Hiob-Syracydes, ,i>Rut-Dawid-Salomon i Prorocy złożyły się na tom Stare Przymierze. Ludzkie dorgi (1981) to szkice biograficzne, eseje historyczno-obyczajowe i rozważania o książkach, np. Brandstaettera czy Bułhakowa. Ostatnią książką Żychiewicza były pisane serio i żartem Cnoty i niecnoty (1991).

Lista książek

Rok Mateusza

Tadeusz Żychiewicz

Rozmyślania nad czytaniami lekcji i ewangelii w niedziele i święta roku liturgicznego „A” (czyli Ewangelii wg św. Mateusza). W „Tygodniku Powszechnym” teksty te ukazywały się w rubryce „W najbliższą niedzielę” podpisanej „XER”. Dalsze części patrz poz. 1

Więcej

0,00 zł

Rok Marka

Tadeusz Żychiewicz

Tom II rozmyślań nad czytaniami lekcji i ewangelii na niedziele i święta roku liturgicznego „B” (czyli Ewangelii wg św. Marka).Pozostałe tomy patrz. poz. 141, 165. Wydane w jednym tomie - patrz poz. 257. ...

Więcej

0,00 zł

Rok Łukasza

Tadeusz Żychiewicz

Ostatni tom rozmyślań nad czytaniami lekcji i ewangelii na niedziele i święta roku liturgicznego „C” (czyli Ewangelii wg św. Łukasza). Pozostałe tomy patrz poz. 141, 155; też poz. 257. ...

Więcej

0,00 zł

Stare przymierze. Rut, Dawid, Salomon

Tadeusz Żychiewicz

Kolejna, czwarta część cyklu „Stare Przymierze”. Pozostałe tomy patrz poz. 170, 179, 197, 235. ...

Więcej

0,00 zł

Stare przymierze

Tadeusz Żychiewicz

Ostatnia - piąta - książka z cyklu rozważań starotestamentowych Tadeusza Żychiewicza, który tak pisze we wstępie: „Starałem się więc dosłyszeć, co ów człowiek sprzed wieków, autor książki biblijnej mówi do mnie, człowieka innej epoki i innego kręgu kultu

Więcej

0,00 zł

Stare przymierze. Kohelet, Hiob, Syracydes

Tadeusz Żychiewicz

Trzeci z kolei - po Genezis i Exodus - tomik starotestamentowych refleksji i rozważań, osnutych wokół trzech ksiąg mądrościowych. Pozostałe tomy patrz poz. 170, 179, 218, 235. ...

Więcej

0,00 zł

Stare przymierze. Genesis

Tadeusz Żychiewicz

Drukowane w „Tygodniku Powszechnym” w rubryce „Stare Przymierze rozważania nad Księgą Rodzaju. Cykl obejmuje pięć tomów. Pozostałe tomy patrz poz. 179, 197, 218, 235. ...

Więcej

0,00 zł

Stare przymierze. Exodus

Tadeusz Żychiewicz

Druga część rozważań nad Starym Testamentem, tym razem nad Księgą Wyjścia. Pozostałe tomy patrz poz. 170, 197, 218, 235. ...

Więcej

0,00 zł

Poczta ojca Malachiasza III

Tadeusz Żychiewicz

Zbiór powszechnie czytanej rubryki wybitnego publicysty „Tygodnika Powszechnego”: odpowiedzi na listy czytelników dają mu sposobność do głębokich i życiowych rozważań etycznych.  Poprzednie tomy patrz poz. 102 i 115. ...

Więcej

0,00 zł

Poczta ojca Malachiasza II

Tadeusz Żychiewicz

Zbiór powszechnie czytanej rubryki wybitnego publicysty „Tygodnika Powszechnego”: odpowiedzi na listy czytelników dają mu sposobność do głębokich i życiowych rozważań etycznych. ...

Więcej

0,00 zł

Poczta ojca Malachiasza

Tadeusz Żychiewicz

Zbiór powszechnie czytanej rubryki wybitnego publicysty „Tygodnika Powszechnego”: odpowiedzi na listy czytelników dają mu sposobność do głębokich i życiowych rozważań etycznych. ...

Więcej

0,00 zł

Ludzkie drogi

Tadeusz Żychiewicz

Zbiór drukowanych w „Tygodniku Powszechnym” szkiców biograficznych, esejów historyczno-obyczajowych (np. esej poświęcony starowierom) oraz rozważań na kanwie lektury książek(np. Brandstaettera czy Bułhakowa). Obejmuje postaci, których wpływ na kształtowa

Więcej

0,00 zł

Ludzie ziemi nieświętej

Tadeusz Żychiewicz

Zbiór artykułów, poruszających zagadnienia moralne, obyczajowe, rodzinne, problemy sztuki sakralnej. Polemiki światopoglądowe. ...

Więcej

0,00 zł

Dom ojca: rok Mateusza, rok Marka, rok Łukasza

Tadeusz Żychiewicz

Wznowienie (w jednym woluminie) trzech tomików wydanych przez Znak w latach 1973-75, zawierających rozważania i refleksje Tadeusza Żychiewicza na temat niedzielnych czytań liturgicznych. ...

Więcej

0,00 zł

Cnoty i niecnoty

Tadeusz Żychiewicz

Cykl artykułów publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Popularny i ceniony autor rozważań biblijnych i wielu innych książek o tematyce religijnej snuje rozważania o współczesnych obliczach odwiecznych cnót: dobroci, tolerancji, uczciwości, wdzię

Więcej

0,00 zł

Stare przymierze

Tadeusz Żychiewicz

Trzecie wydanie medytacji biblijnych pisanych niegdyś dla czytelników „Tygodnika Powszechnego”. Nie jest to praca naukowa, raczej próba egzystencjalnego rozumienia Biblii. ...

Więcej

0,00 zł

Stare przymierze

Tadeusz Żychiewicz

Trzecie wydanie medytacji biblijnych pisanych niegdyś dla czytelników „Tygodnika Powszechnego”. Nie jest to praca naukowa, raczej próba egzystencjalnego rozumienia Biblii. ...

Więcej

60,00 zł

40,80 zł

Poczta ojca Malachiasza

Tadeusz Żychiewicz

Zbiór powszechnie czytanej rubryki wybitnego publicysty „Tygodnika Powszechnego”: odpowiedzi na listy czytelników dają mu sposobność do głębokich i życiowych rozważań etycznych. ...

Więcej

0,00 zł