Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Lista książek

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej

Autorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie wyzwań, przed jakimi na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku stanęły banki centralne. Realizując ten cel, analizowali wybrane aspekty polityki pieniężnej – od teoretycznych, poprzez płaszczyznę strategiczną i instytucjonalną, do płaszczyzny operacyjnej. Przesłanką do tej analizy był kryzys zapoczątkowany w 2007 roku. Ich rozważaniom przyświecała wspólna [...]

Więcej

40,00 zł

Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej - Wiesława Przybylska-Kapuścińska | mała okładka
-22 %

Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polit

Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Przedstawione opracowanie ilustruje funkcjonowanie współczesnych narzędzi polityki pieniężnej w ramach Eurosystemu oraz w dwóch państwach (od 1.05.2004 r. nowych członkach Unii Europejskiej) –, Polsce i Czechach. Jego celem jest prezentacja trzech najważniejszych instrumentów polityki pieniężnej, do których należą:•, rezerwa obowiązkowa,•, operacje otwartego rynku,•, transakcje kredytowo-depozytowe na konie[...]

Więcej

32,00 zł

24,84 zł