Pierre Rosanvallon

Lista książek

Czas nowych nierówności

Jean-Paul Fitoussi, Pierre Rosanvallon

Autorzy - szukając korzeni nowych form nierówności - analizują kryzys państwa opiekuńczego, wpływ globalizacji ekonomicznej na instytucje społeczne i na kryzys pracy. Wskazują na osłabienie więzi między klasą polityczną a społeczeństwem, na zakłócenia toż

Więcej

25,00 zł

16,99 zł

Dobre rządy

Pierre Rosanvallon

Pod koniec XX wieku, kiedy padały reżimy komunistyczne, a dyktatury słabły i zanikały, wydawało się, że na całym świecie demokracja święci triumfy. Lecz obecnie, na początku XXI wieku, widzimy, że w różnych rejonach planety wyłaniają się wcześniej niespotykane formy polityczne, w których praktyce wyborów powszechnych towarzyszą tendencje autorytarne i przeciwne pluralizmowi: współistnieją najbardziej fundam[...]

Więcej

33,00 zł

28,34 zł