Jean-Paul Fitoussi

Lista książek

Czas nowych nierówności

Jean-Paul Fitoussi, Pierre Rosanvallon

Autorzy - szukając korzeni nowych form nierówności - analizują kryzys państwa opiekuńczego, wpływ globalizacji ekonomicznej na instytucje społeczne i na kryzys pracy. Wskazują na osłabienie więzi między klasą polityczną a społeczeństwem, na zakłócenia toż

Więcej

25,00 zł

16,99 zł