Informacje o Fundacji Kultury Chrześcijańskiej

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK została założona w 1992 roku przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak w Krakowie jako narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej.
Nasze podstawowe cele to propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu, szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami oraz pogłębianie znajomości kultur różnych narodów, zwłaszcza sąsiadów Polski, propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju, inicjowanie i wspieranie prac w tym zakresie.
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez szeroko zakrojone działania popularyzatorskie. Projekty realizowane są w formie seminariów, staży, konferencji, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych, publikacji, konkursów dla młodzieży etc.
Prowadzimy również internetowe forum, poświęcone dialogowi międzyreligijnemu – FORUM: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie (www.znak.org.pl), oraz strony poświęcone tolerancji (www.tolerancja.pl), edukacji obywatelskiej i edukacji globalnej (www.etyczne.pl).
Wszystkie działania są finansowane ze środków polskich prywatnych i publicznych, jak
i międzynarodowych – w tym unijnych. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.fundacja.znak.org.pl.


Kontakt

ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków

(12) 61 99 586 (wew. 586)
fax: (12) 61 99 502


[email protected]


Strona WWW