Administracja, samorządy terytorialne

59,00 zł

49,53 zł

16,80 zł

15,10 zł

39,90 zł

28,91 zł

49,00 zł

41,14 zł

Historia administracji w Polsce 1764-1989 - Bereza Arkadiusz, Smyk Grzegorz, Tekely Wiesław P. | mała okładka
-16 %

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Bereza Arkadiusz, Smyk Grzegorz, Tekely Wiesław P.

59,00 zł

49,53 zł

79,00 zł

66,32 zł

39,90 zł

30,62 zł

38,90 zł

24,48 zł

39,90 zł

26,11 zł

30,70 zł

34,00 zł

28,54 zł

Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania Hipotezy wielkoludów i liliputów - Swianiewicz Paweł, Gendźwiłł Adam, Łukomska Julita, Kurniewicz Anna | mała okładka
-22 %

Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania Hipotezy wielkoludów i liliputów

Swianiewicz Paweł, Gendźwiłł Adam, Łukomska Julita, Kurniewicz Anna

29,40 zł

22,99 zł

39,90 zł

34,33 zł

29,40 zł

22,99 zł

32,55 zł

25,45 zł

44,90 zł

36,01 zł

49,00 zł

35,50 zł

42,00 zł

32,84 zł

 

1 2 3 4  5 

Administracja publiczna to całokształt działań prowadzonych przez różne podmioty, organy i instytucje na rzecz realizacji interesu publicznego. Jednym z jej podmiotów jest administracja samorządowa, która dotyczy trzech szczebli - gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Przytoczona definicja ma charakter uproszczony. Jeśli jednak pragniesz pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze, koniecznie zajrzyj do książek znajdujących się w kategorii Administracja, samorządy terytorialne na stronie znak.com.pl.

Książka „Historia administracji w Polsce 1764-1989" to obszerna i wnikliwa synteza administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności napisana przez Wojciecha Witkowskiego. Więcej informacji na temat samorządu terytorialnego w Europie znajdziesz w pozycji „Europa samorządna Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej". Sprawy finansowe dotyczące kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych opisane są w publikacji „Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość".