Albert Einstein

Albert Einstein (1879–1955) – jeden z najsłynniejszych fizyków naszych czasów, twórca szczególnej i ogólnej teorii względności, współtwórca kwantowo-korpuskularnej teorii światła. Laureat nagrody Nobla za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego.

Urodził się w Ulm w rodzinie żydowskiego urzędnika miejskiego. Wkrótce jego rodzina przeniosła się do Zurychu. W młodości zasłynął jako utalentowany skrzypek, jednak w wyniku protestów rodziców zrezygnował z kariery muzycznej i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Zurychu, przy czym równolegle chodził na zajęcia z fizyki i matematyki. Tam też się przeniósł, nie bacząc tym razem na sprzeciw rodziny. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako młodszy referent w Szwajcarskim Urzędzie Patentowym i jednocześnie pisał doktorat z fizyki.

W 1905 r. obronił doktorat i jednocześnie opublikował trzy przełomowe prace opisujące podstawy szczególnej teorii względności, dowodu na istnienie fotonów, oraz teorii opisującej na poziomie cząsteczkowym natury ruchów Browna. Publikacja tych teorii wywołała burzę wśród fizyków, a Einstein stał się sławny.

W latach 1905-1914 był profesorem fizyki na kilku uniwersytetach w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, aby ostatecznie objąć posadę dyrektora prestiżowego Instytutu Cesarza Wilhelma Wielkiego. Na stanowisku tym pozostał do 1936 r.

W 1919 r. Einstein ogłosił swoją najważniejszą teorię – ogólną teorię względności. W 1921 r. otrzymał Nagrodę Nobla, jednak nie za teorię względności lecz za „wkład w rozwój fizyki teoretycznej, a zwłaszcza za odkrycie praw rządzących efektem fotoelektrycznym”.

Po „kryształowej nocy” w 1936 r. Einstein zdecydował się wyjechać z Niemiec i udał się do Stanów Zjednoczonych. Aż do śmierci w 1955 r. pracował tam jako profesor w Instytucie Badań Zaawansowanych na Uniwersytecie Princeton.

Lista książek

Zapiski autobiograficzne

Albert Einstein

Rodzaj autobiografii, choć autor mówi w niej przede wszystkim o ewolucji swych dzieł. Poczynając od rozczarowania małego Alberta religią i młodzieńczych fascynacji matematyką, opowieść przedstawia epistemologiczne credo autora. Wychodząc od zakwestionowa

Więcej

0,00 zł

Jak wyobrażam sobie świat Przemyślenia i opinie

Albert Einstein

Wkład Alberta Einsteina w dziedzinę nauki stanowi temat ogromnej liczby książek. Jednak niewiele dzieł przedstawia równie wszechstronny i osobisty portret tego niezwykłego człowieka, który jeszcze za życia stał się legendą.
Jak wyobrażam sobie świat, to najbardziej kompletny zbiór popularnych pism Alberta Einsteina. Ich tematyka obejmuje jego poglądy na kwestie religii, praw człowieka, ekonomii, zasad rządz[...]

Więcej

59,90 zł

39,10 zł

Jak wyobrażam sobie świat Przemyślenia i opinie - Albert Einstein | mała okładka
-45 %

Jak wyobrażam sobie świat Przemyślenia i opinie

Albert Einstein

Wkład Alberta Einsteina w dziedzinę nauki stanowi temat ogromnej liczby książek. Jednak niewiele dzieł przedstawia równie wszechstronny i osobisty portret tego niezwykłego człowieka, który jeszcze za życia stał się legendą.
Jak wyobrażam sobie świat, to najbardziej kompletny zbiór popularnych pism Alberta Einsteina. Ich tematyka obejmuje jego poglądy na kwestie religii, praw człowieka, ekonomii, zasad rządz[...]

Więcej

59,90 zł

33,01 zł