Aleksander Jurewicz

Aleksander Jurewicz – urodził się w 1952 roku. Autor kilku książek poetyckich i prozatorskich. Laureat Nagrody Czesława Miłosza za Lidę (1991). Opublikował powieść Pan Bóg nie słyszy głuchych (1995). Mieszka w Gdańsku.