Aleksandra Wojtaszek

Aleksandra Wojtaszek to polska, słynna bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka. Urodziła się w 1991 roku. W latach 2010-2015 ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku slawistyka. W 2020 roku autorka obroniła doktorat z literaturoznawstwa. Obecnie wykłada w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Herito”. Aleksandra Wojtaszek była stypendystką międzynarodowego programu Connecting Emerging Literart Artist w latach 2019-2023 i laureatką Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Aleksandra Wojtaszek – autorka licznych artykułów


Poza pracą na uczelni Aleksandra Wojtaszek publikowała między innymi w kilku magazynach. Wśród nich znajdują się „Dziennik Gazeta Prawna”, „Duży Format”, „New Eastern Europe”, „Dwutyygodnik”, „Krytyka Polityczna”, „Odra”, Halarta” i kilka chorwackich czasopism.

Publikacje Aleksandry Wojtaszek


Aleksandra Wojtaszek jest autorką książki naukowej „Topografie przestrzeni wyobrażonych. Serbska i chorwacka fantastyka gatunkowa”. Wydana została w 2022 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugą pozycją w jej dorobku jest „"Fjaka. Sezon na Chorwację". Książka opublikowana została w 2023 roku przez wydawnictwo Czarne.

Lista książek: Aleksandra Wojtaszek

28,64 zł 28,66 zł - najniższa cena 49,90 zł - cena detaliczna

34,44 zł 34,44 zł - najniższa cena 44,10 zł - cena detaliczna