Alika Koziełł-Poklewski

Lista książek

Wielki świat, wielka polityka 1940-1951. Korespondencja Józefa Potockiego i Alika Koziełł-Poklewskiego

Potocki Józef, Koziełł-Poklewski Alik

Wielki świat, wielka polityka 1940–1951. Korespondencja Józefa Potockiego i Alika Koziełł–Poklewskiego w opracowaniu i z komentarzami Jerzego Jakubowicza to wyjątkowy zbiór listów pochodzących z okresu, kiedy Józefa Potockiego i Alika Koziełł–Poklewskiego łączyła przyjaźń, wspólnota poglądów i wyznawanych wartości. Dyplomaci byli wytrawnymi komentatorami wydarzeń rozgrywających się na powojennej scenie poli[...]

Więcej

79,90 zł