Andrzej Basista

Andrzej Basista - w latach 1950-1956 studiował na Wydziale Architektury w Krakowie. W 1964 r. uzyskał doktorat, w 1976 r. – habilitację, w 1997 r. – tytuł profesora. Prowadził zajęcia dydaktyczne kolejno w szkołach architektury w Krakowie, Bagdadzie, Poznaniu oraz Białymstoku. Pracował w biurach projektów w Krakowie oraz pracowni urbanistycznej w Bagdadzie.