Andrzej Krzeczunowicz

Lista książek

Krok po kroku. Polska droga do NATO 1989-1999

Andrzej Krzeczunowicz


Opowieść o wielkim historycznym dramacie, jakim była niełatwa walka o przyjęcie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, jest napisana tak żywo, że natychmiast wciąga czytelnika w bieg wydarzeń. Równocześnie autor trzyma się faktów i odtwarza je rzetelnie

Więcej

0,00 zł