Andrzej Leder

Lista książek

Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej - Andrzej Leder | mała okładka
-37 %

Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej

Andrzej Leder

W Polsce w latach 1939–1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeter[...]

Więcej

39,90 zł

25,12 zł

Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Andrzej Leder

Kluczowe będzie dla nas pytanie o charakter popędu, którego rozumienie zakorzenić chcemy poza wszelkim porządkiem naturalistycznym. Jeżeli uznajemy, że popędy są ostatecznym, najbardziej źródłowym warunkiem genezy wszelkich znaczeń, to jaki jest sposób istnienia tego warunku? Tutaj właśnie najważniejsza będzie bezpośrednia inspiracja Heideggerowska. Spróbujemy zobaczyć popęd jako swoisty egzystencjał, okreś[...]

Więcej

50,00 zł

31,34 zł

Rysa na tafli Teoria w polu psychoanalitycznym - Andrzej Leder | mała okładka
-16 %

Rysa na tafli Teoria w polu psychoanalitycznym

Andrzej Leder

Jak napisać historię filozofii XX wieku? Jak powiązać zróżnicowane prądy intelektualne tego stulecia z historią pełną wojen, konfliktów i przemocy?
Andrzej Leder proponuje ująć XX wiek tak, jak psychoanaliza ujmuje osoby poddawane terapii, i odczytać formułowane w zeszłym stuleciu stanowiska filozoficzne jako wyrazy głębokich traum, których to stulecie było pełne. To właśnie kategorię traumy Leder czyni pod[...]

Więcej

49,00 zł

41,14 zł

Był kiedyś postmodernizm... Sześć esejów o schyłku XX stulecia

Andrzej Leder

Najciekawszy jest jednak efekt, ogólna wymowa tej książki. Postmodernizm, uznawany dość powszechnie za nieistotny zaułek (by nie powiedzieć: ślepa uliczka) współczesnej myśli i stylu życia, o historycznym już tylko znaczeniu, okazuje się – w lekturze Andrzeja Ledera – prawdziwą puszką Pandory, w której gromadziły się, nabrzmiewały, rozrastały się symptomy, zjawiska i tendencje, które współcześnie wydostały [...]

Więcej

21,00 zł

15,09 zł