Anna Karoń-Ostrowska

Lista książek

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu! Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska - ks. Józef Tischner, Anna Karoń-Ostrowska | mała okładka
-32 %

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!

ks. Józef Tischner, Anna Karoń-Ostrowska

Nowe, poszerzone wydanie rozmowy Anny Karoń-Ostrowskiej z jej mistrzem, ks. Józefem Tischnerem. Wnikliwy dialog dotyczy nie tylko kwestii filozoficznych, ale również biografii wybitnego filozofia.

Więcej

44,90 zł

30,53 zł

Spotkanie

ks. Józef Tischner, Anna Karoń-Ostrowska

Rozmowy ks. Józefa Tischnera z jego uczennicą Anna Karoń-Ostrowską ukazały się już po śmierci wybitnego filozofa. Opublikowane pierwotnie w tomie Spotkanie (2003), obecnie trafiają do czytelników w poszerzonej wersji. Stąd nowy tytuł: akcent w książce pada bowiem na to, jak Tischner w swojej działalności potrafił połączyć erudycję filozoficzną z doświadczeniem drugiego człowieka i horyzontem wiary.

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!

ks. Józef Tischner, Anna Karoń-Ostrowska

Nowe, poszerzone wydanie rozmowy Anny Karoń-Ostrowskiej z jej mistrzem, ks. Józefem Tischnerem. Wnikliwy dialog dotyczy nie tylko kwestii filozoficznych, ale również biografii wybitnego filozofia.

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Dramat spotkania Promieniowanie ojcostwa jako pryzmat filozofii Karola Wojtyły

Anna Karoń-Ostrowska

Autorka książki, uczennica ks. Józefa Tischnera, podejmuje próbę nowej interpretacji myśli filozoficznej Karola Wojtyły-Jana Pawła II, uznawanej zwykle za syntezę tomizmu i fenomenologii. Przedmiotem jej szczególnych analiz jest Promieniowanie ojcostwa, stosunkowo mało znany dramat-medytacja przyszłego papieża. W nawiązaniu do współczesnej filozofii dialogu Franza Rosenzweiga i Emmanuela Lévinasa, autorka u[...]

Więcej

29,00 zł

20,08 zł