Anna Świrszczyńska

Urodzona w 1907 roku w Warszawie.
Polska poetka, dramaturg, prozaik.
Pochodziła z rodziny artystycznej, jej ojciec był malarzem i rzeźbiarzem.
W 1927 roku zdała maturę oraz rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, wtedy też zaczęła podejmować pierwsze próby literackie.
Jej wiersze publikowane były w takich czasopismach jak „Pło­myk” czy „Wia­do­mo­ści Li­te­rac­kie”.
w 1937 roku wstąpiła do Związ­ku Za­wo­do­we­go Li­te­ra­tów Pol­skich i rozpoczęła pisanie książek dla dzieci.
Do jej dzieł na­le­żą m. in. ta­kie pra­ce jak: „Jestem baba” (1972), „Budowałam barykadę” (1974), „Szczęśliwa jak psi ogon” (1978), „Jak myszy zjadły Popiela” (1963), „Pan Twardowski i inne opowieści” (1984). Po­et­ka zmar­ła 30 wrze­śnia 1984 r. w Kra­ko­wie, gdzie zo­sta­ła po­chowana na cmentarzu Rakowickim.

Lista książek

Zapowiedź
Jeszcze kocham. Zapiski intymne - Anna Świrszczyńska | mała okładka

Jeszcze kocham. Zapiski intymne

Anna Świrszczyńska

Zapiski Anny są nie tylko głosem wyjątkowej poetki. Poruszane w książce tematy dotyczą każdej z nas – kobiet.

Więcej

42,99 zł

Cudowna broda szacha

Anna Świrszczyńska

Trudno uwierzyć, że ta piękna książka – edytorska perełka – miała tylko jedno wydanie i to 56 lat temu! Zilustrował ją brawurowo sam mistrz polskiego plakatu Jan Lenica, a wierszowane bajki napisała Anna Świrszczyńska, pisarka, poetka, dramatopisarka, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy w bieżącym roku. Anna Świrszczyńska zostawiła bogatą spuściznę literacką przeznaczoną dla młodego czytelnika. Znane są[...]

Więcej

25,90 zł

17,12 zł

O przygodach i igraszkach wesołego Patałaszka

Anna Świrszczyńska

Zabawna, wierszowana opowieść o przygodach pomysłowego i odważnego chłopca. Za sprawą magicznego konia z papieru Patałaszek odbył podróż po wielu egzotycznych krajach świata, zdobywając przyjaciół i dokonując niezwykłych czynów.

Więcej

34,99 zł

W kanarkowym kraju i inne wiersze

Anna Świrszczyńska

Każdy zna historię czterech słoni, wesołych słoni z kokardką na ogonie. Jej autorką jest Anna Świrszczyńska. Znakomita poetka napisała wiele wspaniałych wierszy dla dzieci. W tym zbiorku chcemy przypomnieć niektóre z nich. Zapraszamy najmłodszych na wycieczkę do kanarkowego kraju i na wesele hipopotama, na spotkanie z sympatycznym wielbłądem, siwą ćmą, małą mrówką oraz liskiem z pluszu. W niezwykle barwny [...]

Więcej

24,90 zł

Opowieści dawnej treści. Historia Polski wierszem

Anna Świrszczyńska

Więcej

15,90 zł

Budowałam barykadę - Anna Świrszczyńska | mała okładka
-17 %

Budowałam barykadę

Anna Świrszczyńska

Powstanie warszawskie ma swoją literaturę. Zaczyna się ona od piosenek, które są śpiewane do dziś.
Budowałam barykadę to poetyckie arcydzieło. Autorka w niewielkich utworach osiągnęła surową wyrazistość egzystencjalnych faktów.
Fragment Wstępu

Więcej

37,00 zł

30,75 zł

Orfeusz Dramaty

Anna Świrszczyńska

Anna Świrszczyńska (1909–1984) znana przede wszystkim jako wybitna poetka i autorka utworów dla dzieci, pisała także dramaty i była zawodowo (jako kierownik literacki) związana z teatrem. Już jej pierwszy dramat, Orfeusz, dwukrotnie inscenizowany tuż po wojnie przez znakomitych reżyserów, Wilama Horzycę i Edmunda Wiercińskiego, pokazał nieodłączne cechy całego dramatopisarstwa autorki: skupienie na ludzkim [...]

Więcej

38,00 zł