Anna Świrszczyńska

Urodzona w 1907 roku w Warszawie.
Polska poetka, dramaturg, prozaik.
Pochodziła z rodziny artystycznej, jej ojciec był malarzem i rzeźbiarzem.
W 1927 roku zdała maturę oraz rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, wtedy też zaczęła podejmować pierwsze próby literackie.
Jej wiersze publikowane były w takich czasopismach jak „Pło­myk” czy „Wia­do­mo­ści Li­te­rac­kie”.
w 1937 roku wstąpiła do Związ­ku Za­wo­do­we­go Li­te­ra­tów Pol­skich i rozpoczęła pisanie książek dla dzieci.
Do jej dzieł na­le­żą m. in. ta­kie pra­ce jak: „Jestem baba” (1972), „Budowałam barykadę” (1974), „Szczęśliwa jak psi ogon” (1978), „Jak myszy zjadły Popiela” (1963), „Pan Twardowski i inne opowieści” (1984). Po­et­ka zmar­ła 30 wrze­śnia 1984 r. w Kra­ko­wie, gdzie zo­sta­ła po­chowana na cmentarzu Rakowickim.

Lista książek

Jeszcze kocham. Zapiski intymne

Anna Świrszczyńska

Zapiski Anny są nie tylko głosem wyjątkowej poetki. Poruszane w książce tematy dotyczą każdej z nas – kobiet.

Więcej

42,99 zł

26,57 zł

Cudowna broda szacha

Anna Świrszczyńska

Trudno uwierzyć, że ta piękna książka – edytorska perełka – miała tylko jedno wydanie i to 56 lat temu! Zilustrował ją brawurowo sam mistrz polskiego plakatu Jan Lenica, a wierszowane bajki napisała Anna Świrszczyńska, pisarka, poetka, dramatopisarka, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy w bieżącym roku. Anna Świrszczyńska zostawiła bogatą spuściznę literacką przeznaczoną dla młodego czytelnika. Znane są[...]

Więcej

25,90 zł

16,24 zł

O przygodach i igraszkach wesołego Patałaszka

Anna Świrszczyńska

Zabawna, wierszowana opowieść o przygodach pomysłowego i odważnego chłopca. Za sprawą magicznego konia z papieru Patałaszek odbył podróż po wielu egzotycznych krajach świata, zdobywając przyjaciół i dokonując niezwykłych czynów.

Więcej

34,99 zł

W kanarkowym kraju i inne wiersze

Anna Świrszczyńska

Każdy zna historię czterech słoni, wesołych słoni z kokardką na ogonie. Jej autorką jest Anna Świrszczyńska. Znakomita poetka napisała wiele wspaniałych wierszy dla dzieci. W tym zbiorku chcemy przypomnieć niektóre z nich. Zapraszamy najmłodszych na wycieczkę do kanarkowego kraju i na wesele hipopotama, na spotkanie z sympatycznym wielbłądem, siwą ćmą, małą mrówką oraz liskiem z pluszu. W niezwykle barwny [...]

Więcej

24,90 zł

Opowieści dawnej treści. Historia Polski wierszem

Anna Świrszczyńska

Więcej

15,90 zł

Budowałam barykadę

Anna Świrszczyńska

Powstanie warszawskie ma swoją literaturę. Zaczyna się ona od piosenek, które są śpiewane do dziś.
Budowałam barykadę to poetyckie arcydzieło. Autorka w niewielkich utworach osiągnęła surową wyrazistość egzystencjalnych faktów.
Fragment Wstępu

Więcej

37,00 zł

Orfeusz Dramaty

Anna Świrszczyńska

Anna Świrszczyńska (1909–1984) znana przede wszystkim jako wybitna poetka i autorka utworów dla dzieci, pisała także dramaty i była zawodowo (jako kierownik literacki) związana z teatrem. Już jej pierwszy dramat, Orfeusz, dwukrotnie inscenizowany tuż po wojnie przez znakomitych reżyserów, Wilama Horzycę i Edmunda Wiercińskiego, pokazał nieodłączne cechy całego dramatopisarstwa autorki: skupienie na ludzkim [...]

Więcej

38,00 zł

Z dawnej Polski Historia wierszem pisana

Anna Świrszczyńska

Historia Polski opowiedziana wierszem - w tym tomiku zawiera niezapomniane teksty: Farfurka królowej Bony, Starościanka i sokolniczek, Opowieść o ślicznej Agnieszce, O Janie Matejce i panu Kajetanie. Poetycka, gawędziarska narracja pełna ciekawych anegdot cudownie oddaje urok minionych czasów.

Więcej

15,90 zł

Z dawnej Polski Historia wierszem pisana

Anna Świrszczyńska

Historia Polski opowiedziana wierszem - w tym tomiku zawiera niezapomniane teksty: Farfurka królowej Bony, Starościanka i sokolniczek, Opowieść o ślicznej Agnieszce, O Janie Matejce i panu Kajetanie. Poetycka, gawędziarska narracja pełna ciekawych anegdot cudownie oddaje urok minionych czasów.

Więcej

12,90 zł

Opowieści dawnej treści Historia Polski wierszem pisana

Anna Świrszczyńska

Historia Polski opowiedziana wierszem - w tym tomiku zawiera niezapomniane teksty: Farfurka królowej Bony, Starościanka i sokolniczek, Opowieść o ślicznej Agnieszce, O Janie Matejce i panu Kajetanie. Poetycka, gawędziarska narracja pełna ciekawych anegdot cudownie oddaje urok minionych czasów.

Więcej

12,90 zł