Antoni Gołubiew

Antoni Gołubiew (1907-1979) urodził się w Wilnie i z Wileńszczyzną pozostał związany duchowo przez całe życie, mimo iż w 1945 roku był zmuszony ją opuścić. W Wilnie ukończył gimnazjum i uniwersytet. W 1925 roku zadebiutował literacko opowiadaniem wydrukowanym w szkolnym pisemku „Hejnał”. Działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, współtworzył miesięcznik literacki „Żagary”, objął redakcję katolickiego dwutygodnika „Pax”, pracował w wileńskiej rozgłośni, uczył historii w gimnazjum. Dzieło swego życia, czteroczęściową epopeję „Bolesław Chrobry”, zaczął pisać w czasie wojny. Całość ukazała się w latach 1947-1955. Po wyzwoleniu zamieszkał na stałe w Krakowie. Rozpoczął pracę w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, w której prowadził ożywioną działalność publicystyczną, przerwaną tylko w okresie zamknięcia pisma (1953-1956) – w tym czasie powstała książka „Listy do przyjaciela”. Po reaktywowaniu „Tygodnika Powszechnego” drukował w nim szereg bardzo istotnych artykułów politycznych będących deklaracją postawy ideowej środowiska, a także listy literackie, również wiersze. Pośmiertnie ukazała się w 1980 roku „Kazimierzówka”.

Lista książek

Świadkowie przemian. Szkice i rozważania

Antoni Gołubiew

Szkice literackie o pisarzach i ich dziełach w perspektywie „naszego dziedzictwa oraz problemu osobistej odpowiedzialności za własny czas i stojące przed nami zadania” (ze Wstępu).  M.in.: Srebrne Orły. Jasienica. Malewska. Maria Górska i Zofia Morstinow

Więcej

0,00 zł

Szaja Ajzensztok

Antoni Gołubiew

Rodzaj „udramatyzowanej kroniki” obejmującej czasy zaborów poprzez I wojnę światową i niepodległe dwudziestolecie - do roku 1939 i wtargnięcia Niemców do Nowego Targu, gdzie głównie toczy się akcja. Szeroki „fresk”, oparty na gruntownie przebadanych real

Więcej

0,00 zł

Największa przygoda mojego życia

Antoni Gołubiew


Ze wstępu autora: „Żegnając się z powieścią będącą największą przygodą mego życia, potrzebowałem dokonania pewnego obrachunku, spojrzenia wstecz, zbilansowania wieloletniego wysiłku, podsumowania dawnych wzruszeń i nadziei. Postanowiłem więc zebrać ogło

Więcej

0,00 zł

Na drodze. Opowiadania

Antoni Gołubiew

Tom zawiera następujące opowiadania: Bocian. Paragwaj. Gufrowane bibułki. Joanna i fotel. Jelonka. Zielony kapelusik. Żórawie. Dzieńna rzece. Szofer PKS-u. Głosy z jeziora. W restauracji. Łowca zmiennych typu Alfa Centauri. W tym miejscu. Drzewo. Plastik

Więcej

0,00 zł

Poszukiwania

Antoni Gołubiew

Zbiór szkiców i esejów. Oto tytuły niektórych: Twórczość pisarza i twórczość czytelnika. Sentymentalizm w życiu i sztuce. Twórcza rola konfliktu. Katolickość Conrada. Pan Kmicic na Jasnej Górze. Święto stworzenia świata. Dlaczego jestem katolikiem. ...

Więcej

0,00 zł

Listy do przyjaciela. Gdy chcemy się modlić

Antoni Gołubiew

Próba odczytania Modlitwy Pańskiej pod kątem potrzeb, poszukiwań i trudności współczesnego człowieka. Patrz poz. 1. ...

Więcej

0,00 zł

Unoszeni historią

Antoni Gołubiew

Cz. I zawiera szkice o początkach historii Polski; o św. Wojciechu, o św. Stanisławie Szczepanowskim, o Kazimierzu Wielkim, o unii lubelskiej. Część II to wspomnienia osobiste: przedwojenne - wileńskie, i powojenne - łódzkie i krakowskie: m.in. o wileńsk

Więcej

0,00 zł

Listy do przyjaciela. Gdy chcemy się modlić

Antoni Gołubiew

Próba odczytania Modlitwy Pańskiej pod kątem potrzeb, poszukiwań i trudności współczesnego człowieka. Patrz poz. 1. ...

Więcej

0,00 zł

Bolesław Chrobry Puszcza - Antoni Gołubiew | mała okładka
-41 %

Bolesław Chrobry Puszcza

Antoni Gołubiew

Pierwszy tom monumentalnego dzieła o początkach polskiej państwowości. Powieść historyczna z czasów Mieszka I i początków panowania Bolesława Chrobrego.
…Bo wszystko zaczęło się w puszczy. Nasi przodkowie mieszkali na wielkich, porośniętych prastarą puszczą obszarach między Wisłą a Wartą. Walkę o ich zjednoczenie prowadził wielki mąż stanu tamtego okresu - piastowski książę Mieszko I, a po nim Bolesław Chr[...]

Więcej

49,90 zł

29,21 zł