Bartłomiej Szyprowski

Bartłomiej Szyprowski z wykształcenia jest prawnikiem. Polski pisarz, historyk, wiedzę zdobył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1991-1995. Doktorat zrobił na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych zrobił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bartłomiej Szyprowski – historyk, pisarz


Autor publikuje niezwykle ciekawe książki historyczne. Wśród jego pozycji odnaleźć można „Czechosłowackie grupy SOE i zamach na Heydricha”, która wydana została w 2020 roku oraz „Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 1941r.)” – ukazała się w 2016 roku. Celem tej ostatniej jest ukazanie działalności Sądu kapturowego przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie. Jest to również próba przeanalizowania zgodności z prawdą, wydawanych przez ten sąd orzeczeń. Książka przybliża czytelnikowi podstawy formalno-prawne sposobu działania sądu. Ukazuje organy biorące udział w orzekaniu.

Intensywna współpraca


Bartłomiej Szyprowski wraz z Wojciechem Königsbergiem stworzyli dzieło „Zlikwidować! Agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia”. Autorzy rzucają całkiem nowe światło na metody, jakie były swego czasu stosowane przez obce agentury. Celem było rozpracowywanie szeregów ZWZ-AK oraz działań kontrwywiadowczych polskiego podziemia. Książka zawiera unikatowy materiał dokumentalny i ikonograficzny.

Lista książek: Bartłomiej Szyprowski

54,39 zł 55,99 zł - najniższa cena 79,99 zł - cena detaliczna

36,16 zł 36,16 zł - najniższa cena 60,00 zł - cena detaliczna

74,00 zł 74,00 zł - najniższa cena 74,00 zł - cena detaliczna