Bartosz Pacuła

Bartosz Pacuła jest młodym artystą, który wspierany jest przez Wydawnictwo Znak. Od wielu lat zajmuje się analizą zagadnień z pogranicza psychologii i socjologii. Tematyka ta ukształtowała jego późniejszą twórczość literacką. W centrum zainteresowań Pacuły znajduje się przede wszystkim człowiek i problemy związane z ludzką egzystencją w XXI wieku.

Bartosz Pacuła– ludzka doskonałość


Debiutancki utworem Bartosza Pacuły jest „High-end. Dlaczego potrzebujemy doskonałości”. To utwór, który przedstawia ludzką kreatywność, pozbawioną jakichkolwiek granic i zahamowań. W utworze Pacuły mowa jest o innowacjach technologicznych, przy pomocy których człowiek może ograniczyć czas potrzebny na wytwarzanie różnego typu dóbr. Pacuła pokazuje w swoim utworze problem pogoni za doskonałością i próbami oszukania czasu, które zazwyczaj kończą się tragicznie dla całych pokoleń.

Uznanie krytyków literackich


Zdaniem wielu krytyków literatury, traktującej o etyce moralności, filozofii, socjologii i psychologii, Bartosz Pacuła stworzył utwór, w którym można odnaleźć wszystkie wyżej wymienione dziedziny nauki. Pacuła oddaje hołd rzemieślnikom, którzy nadają swoim rzeczom duszę.

Lista książek: Bartosz Pacuła

26,99 zł 7,00 zł - najniższa cena 59,99 zł - cena detaliczna

40,79 zł 40,79 zł - najniższa cena 59,99 zł - cena detaliczna