Bohdan Winiarski

Bohdan Stefan Winiarski (1884-1969), prawnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, sędzia i przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim, a także w Paryżu i Heidelbergu. Od 1921 prowadził wykłady z prawa międzynarodowego publicznego na Uniwersytecie Poznańskim. W 1933 wykładał prawo rzeczne w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, a w czasie II wojny światowej prawo międzynarodowe na uniwersytecie w Oksfordzie.

W 1919 był radcą prawnym delegacji polskiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu. Wchodził także w skład polskich delegacji na wielu innych konferencji międzynarodowych. W 1946 został sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze i pełnił tę funkcję aż do 1967, w latach 1961-1964 jako przewodniczący.

Uniwersytet Wrocławski nadał mu w 1965 doktorat honoris causa. Był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Korony Rumuńskiej i Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej.