Christine Harvey

Lista książek

W poszukiwaniu zysku

Christine Harvey, Bill Sykes

Książka Amerykanki i Anglika zawiera mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących automotywacji, motywowania sprzedawców, organizacji i technik skutecznej sprzedaży, których zastosowanie pozwala przekształcić firmę w organizację zorientowaną na sprzedaż. A

Więcej

0,00 zł