Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

Uznawany za najbardziej płodnego pisarza swoich czasów, tworzył nieprzerwanie od wczesnej młodości do końca swoich dni. Dla pisarstwa Czesława Miłosza, żaden gatunek literacki nie stanowił trudności. Różnorodność jego twórczości budzi podziw i fascynację. Publicystyka, krytyka literacka, historia literatury, tłumaczenia...Tłumaczył Szekspira, Eliota, poetów japońskich i Biblię z języka oryginalnego. Sam należy do grona twórców, którego poezja została przetłumaczona na wszystkie języki.

Czesław Miłosz poeta natchniony


Urodzony w rodzinie szlacheckiej jako obywatel Litwy narodowości polskiej. Szczęśliwe dzieciństwo wśród piękna przyrody i bliskich, ukształtowały jego wrażliwość (dał temu wyraz w „Dolinie Issy”), również na problemy narodowe, rasowe i religijne, co związane było z zamieszkiwaniem na terenach bogatych w tradycje wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Czesław Miłosz mieszkał i tworzył w Wilnie, Warszawie, Krakowie, Francji i Ameryce. Na emigracji spędził prawie 40 lat. Sercem zawsze związany był z Litwą, podobnie jak Mickiewicz, którym się inspirował. Nie lubił pytań o to, czy jest poetą polskim czy litewskim czego dał wyraz pisząc „Rodzinę Europy, autobiograficzną książkę o Europie Wschodniej. Twórczość Czesława Miłosza naznaczona”, była przez wydarzenia, które wstrząsnęły światem: wojny, przemiany ustrojowe, rewolucja technologiczna. Dopiero po zrywie solidarnościowym mógł odwiedzić Polskę (1981), na stałe osiadł w Krakowie w roku 2000, wcześniej, od lat 90. XX wieku dzielił czas na Amerykę i Kraków i tu zakończył swój ziemski żywot.

Czesław Miłosz - książki, powieści, wiersze


To wewnętrzny głos podpowiadał mu słowa. Jego debiutem literackim (1933) były drukowane w prasie akademickiej „Kompozycja” i „Podróż”. W 1933 wydaje I. tom poetycki „O czasie zastygłym”. Po wojnie wydał zbiór wierszy „Ocalenie”. Emigracyjne losy Czesława Miłosza obfitują we wzloty i upadki i dopiero pobyt w Ameryce i praca wykładowcy pozwoliła mu w pełni oddać się pisarstwu. Z okresu emigracji pochodzi min. „Zniewolony umysł”, zbiór wierszy „Światło dzienne”, powieść „Zdobycie władzy”, „Dolina Issy”, „Traktat Poetycki”. W ostatnich lata życia powstały „To”, „Druga przestrzeń”, „Orfeusz i Eurydyka”.

Od 2000 roku z inicjatywy Wydawnictwa Znak i Wydawnictwa Literatura mamy możliwość na nowo poznać „Dzieła zebrane” Czesława Miłosza. Książki Czesława Miłosza można nabyć w naszej księgarni internetowej. Poezja Miłosza niesie ze sobą niebywałe doznania, warto się w niej „zanurzyć”. To jeden z kilku polskich tówrców, nagrodzonych Literacką Nagrodą Nobla. Oprócz Miłosza wyróżnienie to otrzymali m.in.: Henryk Sienkiewicz, Wisława Szymborska czy - ostatnio - Olga Tokarczuk.

Więcej o Czesławie Miłoszu na www.milosz.pl
fot. MDC archives

Lista książek

Listy 1958-1997

Błoński Jan, Miłosz Czesław

Poznają się zimą 1956 roku w Paryżu. Czesław Miłosz, późniejszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, jest już emigrantem. Parę lat wcześniej „wybrał wolność”, po czym napisał głośny esej o zniewoleniu intelektualistów przez komunizm (Zniewolony umysł). Przede wszystkim jest jednak poetą, autorem Trzech zim, Ocalenia, Traktatu moralnego, obok Przybosia uznawanym za największego polskiego poetę tego[...]

Więcej

48,00 zł

37,54 zł

Abecadło

Czesław Miłosz


To więcej niż tylko alfabetycznie ułożony zbiór wspomnień, historyjek, osobistych definicji, anegdot o miejscach i ludziach, którzy pozostawili ślad w pamięci poety. Mistrz wskazuje możliwości znalezienia wewnętrznej harmonii, sposoby „ułożenia się” ze światem, który dla pisarza jest zawsze nieobjęty, wielowymiarowy, przeniknięty tajemnicą. Książka jest, zwłaszcza dla młodego czytelnika, elementarzem życio[...]

Więcej

48,00 zł

33,36 zł

Tylko na znak.com.pl
Zmyślenie albo wielki sen / Fiction or a Long Dream - Miłosz Czesław | mała okładka
-25 %

Zmyślenie albo wielki sen / Fiction or a Long Dream

Miłosz Czesław

Dwujęzyczny wybór najlepszych wierszy Czesława Miłosza, od arcydzieł obecnych już w tomie Trzy zimy (1936) po wydane już pośmiertnie Wiersze ostatnie.
ENG
Bilingual collection of Czesław Miłosz’s most essential poems from early masterpieces edited in the first volume Three Winters (1936) to the Latest Poems, published posthumously.

Więcej

59,99 zł

44,99 zł

Nowość
Wiersze wszystkie. Wydanie uzupełnione (2021) - Czesław Miłosz | mała okładka
-32 %

Wiersze wszystkie. Wydanie uzupełnione (2021)

Czesław Miłosz

Nowe, uzupełnione wydanie cieszących się olbrzymią popularnością Wierszy wszystkich Czesława Miłosza. Idealny prezent dla miłośników poezji.

Więcej

99,99 zł

67,99 zł

Wiersze wszystkie. Wydanie uzupełnione

Czesław Miłosz

To uzupełnione wydanie pozwala prześledzić ewolucję twórczą poety. Umożliwia podziwianie wielości gatunków i tonacji, nastrojów i stylów. Takim bogactwem nie obdarzył literatury polskiej nikt poza Miłoszem.

Więcej

74,90 zł

50,93 zł

Piesek przydrożny - Czesław Miłosz  | mała okładka
-32 %

Piesek przydrożny

Czesław Miłosz

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Wiersze wszystkie. Wydanie uzupełnione.

Czesław Miłosz

Wiersze wszystkie. Wydanie uzupełnione pozwalają prześledzić ewolucję twórczą Miłosza. Przede wszystkim jednak dają możliwość smakowania wielości gatunków i tonacji, nastrojów i stylów.

Więcej

74,90 zł

50,93 zł

Przekłady poetyckie wszystkie

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz jest jednym z najważniejszych w polszczyźnie tłumaczy poezji. Przekłady wierszy wychodziły spod jego ręki na przestrzeni bez mała siedemdziesięciu lat, a praca tłumacza stale towarzyszyła pracy poety, eseisty, krytyka i epistolografa.

Więcej

69,90 zł

47,53 zł

Życie na wyspach

Czesław Miłosz

„Życie na wyspach” składa się z tekstów drukowanych w prasie w latach 1989–1996. Choć powstawały okazjonalnie, złożyły się na przejrzyście skomponowany i jednolity tom. Łączy je bardzo wyraźnie krytyczny i obrazoburczy stosunek do cywilizacji końca XX wieku, z jej powierzchownością i pozornymi wartościami, wielbionymi przez tłumy.

Więcej

46,90 zł

31,89 zł

Księgi biblijne - Czesław Miłosz | mała okładka
-26 %

Księgi biblijne

Czesław Miłosz

Tom gromadzi przekłady wszystkich ksiąg biblijnych tłumaczonych i wydawanych osobno przez noblistę: Księgę Psalmów, Księgę Hioba, Księgi pięciu megilot, Księgę Mądrości, Apokalipsę, Ewangelię według Marka.
W opinii ks. Józefa Sadzika księgi Starego Testamentu w tłumaczeniu poety są „niezwykle wierne” w stosunku do oryginału, a jego język „odważny, hieratyczny i twórczo sięgający do rdzennej polszczyzny”.[...]

Więcej

69,90 zł

51,65 zł

Traktat o życiu. Myśli wybrane

Czesław Miłosz

„Traktat o życiu” to wybór myśli Miłosza, esencja jego twórczości.
Pisał o tym, co najistotniejsze – o wierze, przemijaniu, miłości, śmierci i nadziei.
Pisał bez półprawd, banałów i powierzchownych sądów.
Poszukiwał w literaturze tego, co najważniejsze.
Obnażał istotę świata.

Więcej

29,90 zł

20,33 zł

Ziemia Ulro

Czesław Miłosz

Wydany po raz pierwszy w roku 1977 obszerny esej Czesława Miłosza, w którym autor po raz kolejny stawia diagnozę współczesnej literaturze, kulturze, tym razem z perspektywy roku 1975.
Stosunek autora do twórczości XX wieku jest krytyczny, czego dowód stanowi choćby takie stwierdzenie: „mój wewnętrzny rozwój mierzę stopniowym wzrostem nieufności do literatury, sztuki mego stulecia”.

Więcej

44,90 zł

30,53 zł

Ogród nauk

Czesław Miłosz

Przypomnienie dawno nie wznawianego tomu esejów, jednego z najważniejszych w dorobku Czesława Miłosza. Pomieścił on w tej książce eseje m.in. o tak znaczących dlań twórcach, jak Blake, Mickiewicz czy Dostojewski, a także klasyczne już teksty: "O piekle", "Saligia", "Ziemia jako raj" czy "Niemoralność sztuki".

Więcej

46,90 zł

31,89 zł

Jakiegoż to gościa mieliśmy

Czesław Miłosz

Książka Czesława Miłosza wyrasta z jego fascynacji poezją Anny Świrszczyńskiej, którą tłumaczył i wydał także w Stanach Zjednoczonych. Miłosz pisze o życiu, rodzicach, niełatwym dzieciństwie Świrszczyńskiej, pokazując, jak doświadczenia życiowe odbijały się w jej znakomitej poezji.

Więcej

42,90 zł

28,99 zł

Człowiek wśród skorpionów - Czesław Miłosz | mała okładka
-31 %

Człowiek wśród skorpionów

Czesław Miłosz

Esej apologiczny o Stanisławie Brzozowskim - zamiast wieńca na florenckim cmentarzu - to rozliczenie Noblisty z własną biografią intelektualną, z własnymi inspiracjami, ale i z własnym dramatem politycznego emigranta odsądzanego od czci i wiary.

Więcej

34,90 zł

24,17 zł

Jak powinno być w niebie. Wiersze wybrane

Czesław Miłosz

Pierwszy od jedenastu lat wybór wierszy Czesława Miłosza jest wyborem bardzo osobistym, dokonanym przez edytora jego książek i znawcę twórczości - zwłaszcza poetyckiej - który opatrzył książkę równie osobistym posłowiem. Książka adresowana jest przede wsz

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

O podróżach w czasie

Czesław Miłosz

O podróżach w czasie to tom najważniejszych esejów i szkiców Czesława Miłosza powstałych w ostatnich dziesięciu latach życia pisarza. Składają się nań teksty o literaturze, jej powinnościach i uzależnieniach od rynku, o religii i duchowości, książkach, kt

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Wiersze, tom V

Czesław Miłosz

Do rąk polskich czytelników trafia piąty tom Wierszy Czesława Miłosza. Znalazły się w nim utwory pisane w latach 1991-2004, w Berkeley i Krakowie - zarówno autobiograficzne, jak i autotematyczne, portrety i „historie ludzkie”, poemat Orfeusz i Eurydyka, m

Więcej

42,90 zł

28,99 zł

Zaraz po wojnie

Czesław Miłosz

Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami i przyjaciółmi z lat 1945–1950. Wśród korespondentów są: Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wyka, Ryszard Matuszewski, Irena i Tadeusz Krońscy, Tadeusz Breza, Jerzy Putrament, Paweł Hertz, Tade

Więcej

59,00 zł

39,99 zł

Wiersze ostatnie

Czesław Miłosz

Wiersze ostatnie trafiają do rąk czytelników przeszło dwa lata po śmierci Czesława Miłosza i zawierają utwory poetyckie powstałe w ostatnim okresie życia, już po opublikowaniu tomu Druga przestrzeń (2002).
W pięciu częściach tej książki zbiegają się n

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Zaczynając od moich ulic

Czesław Miłosz

„Napisałem w życiu dużo artykułów i esejów, lepszych i gorszych, wygłosiłem też, niezależnie od wykładów na uniwersytecie, sporo odczytów. (…) Tom niniejszy obejmuje wybór moich prac noszących różne daty, pisanych w różnych krajach, w Polsce, we Francji,

Więcej

59,00 zł

39,99 zł

Przekłady poetyckie

Czesław Miłosz

Wszystkie (oprócz zawartych w Wypisach z ksiąg użytecznych) przekłady poetyckie Noblisty. Wśród tłumaczonych autorów są między innymi Szekspir, Blake, Baudelaire, Whitman, Jeffers, Auden, Eliot, Yeats, Lorca, Kawafis, poeci murzyńscy i chińscy, mistrzowi

Więcej

59,00 zł

39,99 zł

Wiersze tom IV

Czesław Miłosz


„Widzę wewnętrzną logikę łączącą moje wiersze napisane w wieku lat dwudziestu z wierszami mego wieku dojrzałego i starości (...). Wierzę mocno w bierność poety, który wiersz otrzymuje w darze od sił jemu nieznanych i ma zawsze pamiętać, że dzieło, które

Więcej

42,00 zł

28,56 zł

Przygody młodego umysłu

Czesław Miłosz

Pierwszy w Dziełach zebranych Miłosza tom, który nie jest wznowieniem wcześniej wydanej książki, lecz zbiorem tekstów w większości nieznanych, rozproszonych po czasopismach dwudziestolecia międzywojennego. Składają się nań eseje i szkice, recenzje i progr

Więcej

42,00 zł

28,56 zł

Listy

Thomas Merton, Czesław Miłosz

Listy Miłosza i Mertona pisane na przestrzeni 10 lat (1958-1968) stanowią świadectwo przyjaźni i głębokiej więzi duchowej, jaka połączyła polskiego poetę z amerykańskim trapistą. Zawierają wiele uwag o własnych dziełach, wyznań o stosunku obu pisarzy do o

Więcej

28,00 zł

18,99 zł

Wiersze tom III

Czesław Miłosz


W skład 3. tomu Wierszy Czesława Miłosza wchodzą utwory pisane w latach 1962–1987, w tym tak znane tomy, jak: Gucio zaczarowany (1965), Miasto bez imienia (1969), Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (1974), Hymn o perle (1982), a także utwory rozproszone

Więcej

42,00 zł

28,56 zł

Wiersze tom II

Czesław Miłosz


Drugi tom Wierszy Czesława Miłosza zawiera utwory pisane w latach 1948–1969, a zatem w ważnym, przełomowym i trudnym dla poety okresie, na który przypada koniec pobytu na placówce dyplomatycznej w USA, zerwanie z reżimem PRL, dziesięciolecie spędzone na

Więcej

39,00 zł

26,52 zł

Druga przestrzeń

Czesław Miłosz

Nowy tom wierszy Czesława Miłosza, będący kontynuacją wątków interesujących pisarza właściwie „od zawsze”, przesuwa granice jego metafizycznych poszukiwań na terytoria nie penetrowane dotąd tak dogłębnie nie tylko przez niego samego, ale przez współcze

Więcej

36,00 zł

24,48 zł

Kontynenty

Czesław Miłosz


Kontynenty to pierwszy tom esejów, szkiców literackich, przekładów Miłosza. Dla czytelników, badaczy jego twórczości książka ta będzie szczególnie interesująca, jako że należy do najmniej znanych z całego jego dorobku. Ukazała się w 1958 roku w Instytuci

Więcej

40,00 zł

27,20 zł

Człowiek wśród skorpionów

Czesław Miłosz

Jedna z prac, które po II wojnie zapoczątkowały powrót do zainteresowania twórczością Stanisława Brzozowskiego. Miłosz śledzi recepcję myśli autora Płomieni, wnikliwie omawia jego filozofię oraz fundamentalną dyskusję z romantyzmem i polską mentalnością

Więcej

28,00 zł

18,99 zł

Rok myśliwego

Czesław Miłosz

Kolejny tom w serii Dzieł Zebranych Czesława Miłosza.  Rok myśliwego to osobliwy diariusz jednego roku (od sierpnia 1987 do sierpnia 1988), który zawiera nie tylko sporządzane „na gorąco” refleksje i notatki o podróżach, spotkaniach, lekturach, pracach w

Więcej

38,00 zł

25,84 zł

Wypisy z ksiąg użytecznych

Czesław Miłosz

Jedyna w swoim rodzaju antologia mająca charakter całkowicie „autorski”, prywatny i subiektywny. Miłosz przełożył i umieścił w niej (opatrując całośc interesującym komentarzem-narracją) wiersze jego zdaniem ważne dla współczesnego człowieka. Są to utwory pochodzące z różnych epok i kręgów kulturowych: od poetów starożytnych Chin po współczesnych twórców europejskich i amerykańskich, od mistrzów zen po beatników.

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Zdobycie władzy

Czesław Miłosz

Książka Zdobycie władzy, pierwsza z dwóch powieści noblisty, była rzadko wznawiana. Jej problematyka wiąże się z zagadnieniami, o których traktował powstały nieco wcześniej Zniewolony umysł. Jest to w pewnym sensie odpowiedź Miłosza na fałszujący prawdę

Więcej

26,00 zł

17,68 zł

Szukanie ojczyzny

Czesław Miłosz

Edycja w Dziełach zebranych to już trzecie wydanie jednej z najważniejszych i najbardziej osobistych książek 90-letniego Noblisty, mówiącej o wygnaniu i braku „zakorzenienia„ związanym z opuszczeniem „kraju lat dziecinnych”.  Miłosz - który to już raz? -

Więcej

32,00 zł

21,76 zł

To

Czesław Miłosz

Nominacja do nagrody NIKE 2001

Książka uznana przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek za jedną z pięciu najpiękniejszych książek roku 2000

Pierwszy po sześciu latach (latach, dodajmy, niezwykle płodnych, które przyniosły wiele ważnych książek, by w

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Wiersze tom I

Czesław Miłosz

Wiosną 2001 roku w „Przypisie po latach” Poeta tak pisze o swoich wierszach: „Widzę wewnętrzną logikę, łączącą moje wiersze napisane w wieku lat dwudziestu z wierszami mego wieku dojrzałego i starości, aż po późny tom To.  Tom 1 Wierszy obejmuje utwory

Więcej

35,00 zł

23,80 zł

Wiersze, T. I-III

Czesław Miłosz

Trzytomowe wydanie zebranych wierszy Miłosza w efektownej szacie graficznej. Obejmuje całość dotychczasowej twórczości poety, od juweniliów aż po najnowszy tomik Dalsze okolice. ...

Więcej

0,00 zł

Na brzegu rzeki

Czesław Miłosz

Tom gromadzi wiersze pisane w latach 1991-1994. Po raz kolejny poeta powraca na Litwę, przynosząc stamtąd nowe skarby i odsłaniając nieoczekiwane perspektywy. Wiersze Miłosza zawierają zarówno przenikliwą refleksję nad wpisanym w naturę złem, jak i ekstat

Więcej

0,00 zł

Metafizyczna pauza

Czesław Miłosz

Wybór esejów ogniskujących się wokół problematyki religijnej i zagadnień metafizycznych, a więc kręgu zainteresowań i fascynacji, którym pisarstwo Miłosza pozostaje zawsze wierne. Należy do nich stosunek człowieka do tego, co w świecie absolutne, ale tak

Więcej

0,00 zł

Kroniki

Czesław Miłosz

Krajowa edycja nowego tomu naszego noblisty. Pierwodruk ukazał się nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu. Obok wielu pięknych wierszy zawiera m.in. ważny cykl Sześć wykładów wierszem. ...

Więcej

0,00 zł

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze

Czesław Miłosz

Książka zawiera przedruk dwóch tomów laureata Nagrody Nobla: Król Popiel i inne wiersze oraz Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Pierwsze oficjalne wydanie w Polsce po 30-letniej nieobcności poety, skazanego przez władze PRL na nieistnienie. ...

Więcej

0,00 zł

Antologia osobista

Czesław Miłosz

Antologia osobista Czesława Miłosza zawiera dokonany przez poetę wybór jego wierszy, poematów i tłumaczeń. Wyjątkowość tej książki polega na jej całkowicie ”prywatnym” charakterze, umożliwiającym czytelnikowi - ale i słuchaczowi! - obcowanie z ulubionymi

Więcej

0,00 zł

Dalsze okolice

Czesław Miłosz

Nowy tom pięknych i mądrych wierszy Miłosza, ukazujący się w 80. urodziny poety, zawiera utwory zamieszczane w ciągu trzech lat w „Kulturze”, „Zeszytach Literackich”, „Tygodniku Powszechnym” i „NaGłosie”, a także wiersze dotychczas nie publikowane. Książk

Więcej

0,00 zł

Życie na wyspach

Czesław Miłosz

Tom esejów drukowanych w prasie w latach 1989-1996. Łączy je bardzo wyraźnie krytyczny stosunek do cywilizacji końca wieku. Obok rozważań o niemoralności sztuki, znaczeniu poezji - znajdujemy tu także wspomnienia, portrety przyjaciół i znajomych. ...

Więcej

0,00 zł

O podróżach w czasie

Czesław Miłosz

O podróżach w czasie to tom najważniejszych esejów i szkiców Czesława Miłosza powstałych w ostatnich dziesięciu latach życia pisarza. Składają się nań teksty o literaturze, jej powinnościach i uzależnieniach od rynku, o religii i duchowości, książkach, kt

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Jakiegoż to gościa mieliśmy

Czesław Miłosz

Książka Czesława Miłosza wyrasta z jego fascynacji poezją Anny Świrszczyńskiej, którą tłumaczył i wydał także w Stanach Zjednoczonych. Miłosz pisze o życiu, rodzicach, niełatwym dzieciństwie Świrszczyńskiej, pokazując, jak doświadczenia życiowe odbijały się w jej znakomitej poezji.

Więcej

24,00 zł

16,32 zł

Jakiegoż to gościa mieliśmy

Czesław Miłosz

Książka Czesława Miłosza wyrasta z jego fascynacji poezją Anny Świrszczyńskiej, którą tłumaczył i wydał także w Stanach Zjednoczonych. Miłosz pisze o życiu, rodzicach, niełatwym dzieciństwie Świrszczyńskiej, pokazując, jak doświadczenia życiowe odbijały się w jej znakomitej poezji.

Więcej

0,00 zł

Listy

Thomas Merton, Czesław Miłosz

Listy Miłosza i Mertona pisane na przestrzeni 10 lat (1958-1968) stanowią świadectwo przyjaźni i głębokiej więzi duchowej, jaka połączyła polskiego poetę z amerykańskim trapistą. Zawierają wiele uwag o własnych dziełach, wyznań o stosunku obu pisarzy do o

Więcej

0,00 zł

Rok myśliwego

Czesław Miłosz

Kolejny tom w serii Dzieł Zebranych Czesława Miłosza.  Rok myśliwego to osobliwy diariusz jednego roku (od sierpnia 1987 do sierpnia 1988), który zawiera nie tylko sporządzane „na gorąco” refleksje i notatki o podróżach, spotkaniach, lekturach, pracach w

Więcej

0,00 zł

Szukanie ojczyzny

Czesław Miłosz

Edycja w Dziełach zebranych to już trzecie wydanie jednej z najważniejszych i najbardziej osobistych książek 90-letniego Noblisty, mówiącej o wygnaniu i braku „zakorzenienia„ związanym z opuszczeniem „kraju lat dziecinnych”.  Miłosz - który to już raz? -

Więcej

0,00 zł

Szukanie ojczyzny

Czesław Miłosz

Edycja w Dziełach zebranych to już trzecie wydanie jednej z najważniejszych i najbardziej osobistych książek 90-letniego Noblisty, mówiącej o wygnaniu i braku „zakorzenienia„ związanym z opuszczeniem „kraju lat dziecinnych”.  Miłosz - który to już raz? -

Więcej

0,00 zł

Wiersze ostatnie

Czesław Miłosz

Wiersze ostatnie trafiają do rąk czytelników przeszło dwa lata po śmierci Czesława Miłosza i zawierają utwory poetyckie powstałe w ostatnim okresie życia, już po opublikowaniu tomu Druga przestrzeń (2002).
W pięciu częściach tej książki zbiegają się n

Więcej

0,00 zł

Zaraz po wojnie

Czesław Miłosz

Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami i przyjaciółmi z lat 1945–1950. Wśród korespondentów są: Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wyka, Ryszard Matuszewski, Irena i Tadeusz Krońscy, Tadeusz Breza, Jerzy Putrament, Paweł Hertz, Tade

Więcej

0,00 zł

Ziemia Ulro

Czesław Miłosz

Wydany po raz pierwszy w roku 1977 obszerny esej Czesława Miłosza, w którym autor po raz kolejny stawia diagnozę współczesnej literaturze, kulturze, tym razem z perspektywy roku 1975.
Stosunek autora do twórczości XX wieku jest krytyczny, czego dowód stanowi choćby takie stwierdzenie: „mój wewnętrzny rozwój mierzę stopniowym wzrostem nieufności do literatury, sztuki mego stulecia”.

Więcej

38,00 zł

25,84 zł

Ziemia Ulro

Czesław Miłosz

Wydany po raz pierwszy w roku 1977 obszerny esej Czesława Miłosza, w którym autor po raz kolejny stawia diagnozę współczesnej literaturze, kulturze, tym razem z perspektywy roku 1975.
Stosunek autora do twórczości XX wieku jest krytyczny, czego dowód stanowi choćby takie stwierdzenie: „mój wewnętrzny rozwój mierzę stopniowym wzrostem nieufności do literatury, sztuki mego stulecia”.

Więcej

0,00 zł

Wypisy z ksiąg użytecznych

Czesław Miłosz

Jedyna w swoim rodzaju antologia mająca charakter całkowicie „autorski”, prywatny i subiektywny. Miłosz przełożył i umieścił w niej (opatrując całośc interesującym komentarzem-narracją) wiersze jego zdaniem ważne dla współczesnego człowieka. Są to utwory pochodzące z różnych epok i kręgów kulturowych: od poetów starożytnych Chin po współczesnych twórców europejskich i amerykańskich, od mistrzów zen po beatników.

Więcej

0,00 zł

Metafizyczna pauza

Czesław Miłosz

Wybór esejów ogniskujących się wokół problematyki religijnej i zagadnień metafizycznych, a więc kręgu zainteresowań i fascynacji, którym pisarstwo Miłosza pozostaje zawsze wierne. Należy do nich stosunek człowieka do tego, co w świecie absolutne, ale tak

Więcej

0,00 zł

Ogród nauk

Czesław Miłosz

Przypomnienie dawno nie wznawianego tomu esejów, jednego z najważniejszych w dorobku Czesława Miłosza. Pomieścił on w tej książce eseje m.in. o tak znaczących dlań twórcach, jak Blake, Mickiewicz czy Dostojewski, a także klasyczne już teksty: "O piekle", "Saligia", "Ziemia jako raj" czy "Niemoralność sztuki".

Więcej

0,00 zł

Historia literatury polskiej

Czesław Miłosz

Nowe wydanie Historii literatury polskiej po raz pierwszy w Polsce w pełnej wersji. „Wszystkie piętrzące się przede mną problemy stały się jeszcze bardziej kłopotliwe, kiedy rozpocząłem pracę nad ostatnią częścią książki, traktującą o literaturze współcze

Więcej

59,90 zł

40,73 zł

Rodzinna Europa

Czesław Miłosz

Nie jest to książka autobiograficzna, a raczej próba spojrzenia przez Czesława Miłosza z dystansu na
własne życie – dzieciństwo i młodość, drugą wojnę światową, pierwsze lata komunizmu, wyjazd do
Stanów Zjednoczonych. W swojej opowieści autor skupia uwagę przede wszystkim na przygodach
własnego umysłu w świecie historii i kultury. Wyprawa w głąb własnej przeszłości przeradza się w
refleksję nad istotą k[...]

Więcej

44,90 zł

Wyprawa w Dwudziestolecie

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz przedstawia własną, subiektywną, odbiegającą od stereotypowych wyobrażeń i podręcznikowych schematów wizję Dwudziestolecia Międzywojennego. Wizję człowieka, którego
osobowość, charakter, światopogląd poetycki kształtowały się w latach dwudziestych i trzydziestych.
Autor, przywołując i wskrzeszając teksty dokumentalne i prasowe tamtych czasów, bezwzględnie rozprawia się z dz[...]

Więcej

59,90 zł

40,24 zł

Rozmowy zagraniczne 1979-2003

Czesław Miłosz

Rozmowy zagraniczne 1979–2000 to kontynuacja i dopełnienie wydanych w Wydawnictwie Literackim dwutomowych Rozmów polskich (Rozmowy polskie 1979–1998. Tom I, Rozmowy polskie 1994–2004. Dzieła zebrane). Tym razem z Noblistą rozmawiają zagraniczni znawcy jego twórczości, badacze, wykładowcy, ale i bliscy znajomi.
Z tekstów wyłania się z wielostronny obraz Miłosza – jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców[...]

Więcej

99,00 zł

Poezje wybrane

Czesław Miłosz

Druga książka z serii BIBLIOTEKA NARODOWA wydana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Więcej

35,00 zł

Góry Parnasu - Czesław Miłosz | mała okładka
-31 %

Góry Parnasu

Czesław Miłosz

Miłosz i powieść science-fiction?

Tak, bo najlepsze futurystyczne antyutopie mają to do siebie, że potrafią się sprawdzać. Samotne jednostki poświęcone obsesyjnemu „zabijaniu czasu”, niezdolne do empatii, komunikacji i budowy wspólnoty, ludzie miotający się między bezsensowną konsumpcją, nihilistycznym terrorem i samobójstwem. A ponad nimi – technokratyczna kasta uprzywilejowanych.

Góry Parnasu, niewydane[...]

Więcej

34,90 zł

24,17 zł

Wilno Vilnius - Czesław Miłosz | mała okładka
-25 %

Wilno Vilnius

Czesław Miłosz

Wydanie jubileuszowe wierszy wileńskich Czesława Miłosza z okazji setnej rocznicy urodzin Poety.

Więcej

60,00 zł

44,72 zł

Rosja Widzenia transoceaniczne

Czesław Miłosz

"Rosja" jest zbiorem szkiców będących kontynuacją "Zniewolonego umysłu" w szerszej perspektywie czasu i obszaru geograficznego. Miłosz pisze o specyfice "rosyjskości", przejawiającej się w myśli religijnej, filozofii, literaturze, w dziele tworzenia ładu społecznego i politycznego, i o niebezpieczeństwie odrzucenia wolności indywidualnej. Jego bohaterami kieruje lęk o Rosję, chęć uchronienia jej przed choro[...]

Więcej

39,90 zł

27,00 zł

Świat Poema Naiwne

Czesław Miłosz

om wierszy Czesława Miłosza, napisanych w czasie drugiej wojny światowej i będących obrazami z dzieciństwa pisarza.
Czesław Miłosz nie pisał wierszy dla dzieci. A jednak niektóre z nich dzieci czytają, a nawet uczą się o nich w szkołach („Przypowieść o maku”). Takie wiersze znajdują się w tomie „Świat Poema Naiwne”. Do pracy nad książką zaprosiłyśmy warszawskiego malarza Mikołaja Chylaka. Niezwykłe – malars[...]

Więcej

32,00 zł

Rozmowy zagraniczne Część druga 1980-1994

Czesław Miłosz

Druga część Rozmów zagranicznych z Czesławem Miłoszem - to kontynuacja dialogu na odwieczne Miłoszowskie tematy: poezja, język, religia, historia, a także Litwa, Polska, Rosja i szeroko pojęta Europa Środkowa. Licznemu i międzynarodowemu gronu swych rozmówców Poeta niestrudzenie objaśnia meandry środkowoeuropejskiej tożsamości odradzającej się w obliczu dynamicznych przemian zachodzących pod koniec XX wieku[...]

Więcej

89,90 zł

62,03 zł

W cieniu totalitaryzmów Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej - Czesław Miłosz | mała okładka
-33 %

W cieniu totalitaryzmów Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej

Czesław Miłosz

Miłosz wobec faszyzmu i komunizmu. Pierwsze wydanie rozproszonych tekstów z okresu wojny i lat powojennych.
Zgromadzone w tym tomie teksty dają się czytać zarówno jako wielogatunkowy i wielobarwny opis pełnej paroksyzmów dwudziestowiecznej historii, jak i relacja z nieraz bolesnych i tragicznych doświadczeń oraz wewnętrznych rozterek autora. Kreślą przy tym społeczno-polityczny pejzaż Polski i Stanów Zjedno[...]

Więcej

99,00 zł

66,49 zł

Rozmowy zagraniczne Część trzecia 1980-1997 - Czesław Miłosz | mała okładka
-33 %

Rozmowy zagraniczne Część trzecia 1980-1997

Czesław Miłosz

Trzecia część Rozmów zagranicznych z Czesławem Miłoszem i zarazem piąty wolumen rozmów z Noblistą dostarcza kolejnej porcji cennych komentarzy poety do spraw nurtujących go przez lata. Na tle cieszących się znacznym posłuchem wśród zachodnich intelektualistów opinii Miłosza szczególnie interesująco, miejscami wręcz proroczo, prezentują się refleksje dotyczące przemian politycznych i kulturowych zachodzącyc[...]

Więcej

89,90 zł

60,38 zł

Dolina Issy Lekcja literatury z Markiem Zaleskim - Czesław Miłosz | mała okładka
-26 %

Dolina Issy Lekcja literatury z Markiem Zaleskim

Czesław Miłosz

"Wielu czytelników tej książki uważa ją za powieść autobiograficzną. Jednakże granice między prawdą i zmyśleniem są w tak zwanej literaturze pięknej zwykle zatarte i szczegóły wzięte z rzeczywistości ulegają daleko idącej przeróbce. To samo dotyczy głównej postaci w mojej powieści, Tomasza, który tylko częściowo jest mną. Żeby jednak nie psuć przyjemności czytania, nie będę przeprowadzać rozróżnień na to, c[...]

Więcej

39,90 zł

29,47 zł

Z archiwum Wybór publicystyki z lat 1945-2004

Czesław Miłosz

Zebrane w jednym tomie, niepublikowane dotychczas teksty Czesława Miłosza - prawie 70 lat rozważań i wspomnień W skład tomu Z archiwum wchodzą wybrane teksty Czesława Miłosza o charakterze publicystycznym, niewydane drukiem za życia autora. Są to głównie odczyty oraz szkice i artykuły poruszające między innymi następujące tematy: życie w USA, literatura polska i amerykańska, związki polityki ze sztuką, kwe[...]

Więcej

99,00 zł

72,86 zł

Bibliografia przedmiotowa 1932-2020  (wybór) - Czesław Miłosz | mała okładka
-26 %

Bibliografia przedmiotowa 1932-2020 (wybór)

Czesław Miłosz

Niezwykle rzetelny i przejrzyście zaprezentowany przez Emila Pasierskiego spis przytłaczającej większości tekstów poświęconych Czesławowi Miłoszowi i jego dziełom Bibliografia przedmiotowa to pierwszy zakrojony na tak szeroką skalę spis niemal wszystkich tekstów, jakie poświęcono życiu i twórczości Czesława Miłosza. Podzielona na przejrzyste działy, książka ta stanowi bezcenne kompendium dla profesjonalnyc[...]

Więcej

89,00 zł

65,75 zł