Czesław Porębski

Lista książek

O Europie i Europejczykach

Czesław Porębski


Książka składa się z czterech części. W pierwszej sportretowani są „niepokorni Europejczycy”, tacy jak Russell, Schweitzer, Sartre, Elzenberg i Bocheński. Część druga zawiera listy i eseje zawierające refleksje z podróży autora po Europie. Część trzecia,

Więcej

24,00 zł

16,32 zł

Na przykład szwajcarzy...

Czesław Porębski

Zbiór esejów obrazujących sposób funkcjonowania demokracji szwajcarskiej - jednego z najciekawszych przykładów połączenia zasad demokratycznych i liberalnych. Autor nie ogranicza się do pokazania wymiaru politycznego porządku państwowego Szwajcarii, lecz

Więcej

0,00 zł

Czy etyka się opłaca

Czesław Porębski

Etyka biznesu wzbudza obecnie coraz większe zainteresowanie w kręgach polskich przedsiębiorców. Autor jest wykładowcą filozofii w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członkiem European Ethics Network; należy do grona specjalistów pracujących nad wspólnym pr

Więcej

0,00 zł