Dr hab. Włodzimierz Wróbel

Dr hab. Włodzimierz Wróbel jest profesorem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego. Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspertem komisji sejmowych i senackich, autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa. Od 2003 roku pracuje w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Lista książek: Włodzimierz Wróbel

39,90 zł

26,99 zł