Dr hab. Włodzimierz Wróbel

Dr hab. Włodzimierz Wróbel jest profesorem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego. Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspertem komisji sejmowych i senackich, autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa. Od 2003 roku pracuje w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Lista książek

Polskie Prawo Karne. Część Ogólna - Dr hab.  Włodzimierz  Wróbel, ... | mała okładka
-32 %

Polskie Prawo Karne. Część Ogólna

Dr hab. Włodzimierz Wróbel, ...

Nowe, uaktualnione wydanie najlepszego podręcznika do nauki prawa karnego.
Polskie prawo karne to obowiązkowa lektura dla wszystkich studentów, którzy chcą opanować teoretyczne podstawy prawa karnego. Publikacja ta powinna stać się również niezbędną pomocą dla aplikantów i praktyków – pozwala na odświeżenie i uporządkowanie wiedzy oraz ułatwia zrozumienie rozwiązań przyjmowanych przez ustawodawcę lub sądy.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł