Edyta Stein

Edyta Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża, 1891-1942) –filozof, karmelitanka bosa, pochodzenia żydowskiego.

Urodziła się we Wrocławiu. Studiowała na tamtejszym uniwersytecie, a od 1912 roku w Getyndze. Tam też ,pod kierunkiem Edmunda Husserla, napisała i obroniła rozprawę doktorską. Początkowo uważała się za osobę niewierząca, ale w 1922 roku zdecydowała się przyjąć chrzest w Kościele katolickim. W 1933 roku wstąpiła do zakonu karmelitek w Kolonii i przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża.

W obliczu narastających prześladowań Żydów 31 grudnia 1938 r. została przeniesiona do Holandii. Cztery lata później, 2 sierpnia 1942 r., aresztowało ją Gestapo i w tym samym roku została zagazowana w Auschwitz.

Edyta Stein prowadziła bardzo bogatą działalność filozoficzną. Początkowo jako fenomenolog, ale później zaczęła łączyć fenomenologię z tomizmem. Tłumaczyła prace św. Tomasza z Akwinu.

Beatyfikowana (1987), kanonizowana (1998) i ogłoszona patronką Europy (1999) przez papieża Jana Pawła II. W Lublińcu znajduje się Muzeum św. Edyty Stein.

Lista książek

O zagadnieniu wczucia

Edyta Stein

Nie publikowana dotąd po polsku i trudno dostępna w oryginale (wydano 150 egzemplarzy!) pierwsza drukowana praca Edyty Stein, filozofa-fenomenologa, później karmelitanki bosej, siostry Teresy Benedykty od Krzyża, urodzonej we Wrocławiu w 1891 r., zamordo

Więcej

0,00 zł

Perełki św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). Audiobook

Edyta Stein

Edyta Stein - święta Teresa Benedykta od Krzyża czczona jest jako orędowniczka odważnych w prawdzie, wspomożycielka niosących krzyż, nauczycielka mądrej miłości i obrończyni pokornych i prześladowanych.
Tę niemiecką Żydówkę z Wrocławia, filozofa i karmelitankę, Jan Paweł II kanonizował oraz ogłosił Współpatronką Europy. Wskazał ją jako nauczycielkę szacunku, tolerancji, otwartości oraz wzajemnego rozumienia[...]

Więcej

19,90 zł

11,56 zł

Budowa osoby ludzkiej Wykład z antropologii filozoficznej

Edyta Stein

Człowiek jest wolną istotą, którą zarazem określa duchowe uzdolnienie do odpowiedzialności za własne życie. Oto docelowy punkt, do którego zmierza Edyta Stein w swym wykładzie na temat budowy osoby ludzkiej, prowadzonym w Münster w semestrze zimowym 1932/1933. Aby dojść do poznania ludzkiej indywidualności, Autorka wybiera metodę fenomenologii realnej: z zewnętrznego punktu widzenia, najpierw postrzegamy ci[...]

Więcej

39,90 zł

25,12 zł

Dzieje pewnej rodziny żydowskiej - św. Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein | mała okładka
-37 %

Dzieje pewnej rodziny żydowskiej

św. Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein

W „Dziejach pewnej rodziny żydowskiej” Edyta Stein kreśli barwny obraz swego dzieciństwa, lat szkolnych i młodości. Z epickim rozmachem, pewną dozą nostalgii i humoru opisuje życie rodzinne we Wrocławiu, wędrówki z siostrami i przyjaciółmi po Sudetach, czasy studenckie na uniwersytetach wrocławskim i getyńskim, środowisko filozoficzne skupione wokół Edmunda Husserla, służbę sanitarną w szpitalu polowym w Hr[...]

Więcej

44,90 zł

28,27 zł

Kobieta Pytania i refleksje - Edyta Stein | mała okładka
-37 %

Kobieta Pytania i refleksje

Edyta Stein

Tom pism Edyty Stein obejmuje rozmaite artykuły, referaty i wykłady na temat kobiety z perspektywy filozoficznej i praktycznej pochodzące z lat 1928–1932. W tamtych czasach jej ujęcie idei dotyczących kobiecości było pionierskie. Autorka porusza w swych tekstach i wystąpieniach niezwykle szeroką problematykę: od politycznego równouprawnienia, pedagogiki dziewcząt, specyfiki natury kobiecej przejawiającej si[...]

Więcej

39,90 zł

25,12 zł

Autoportret z listów (1916-1932) Święta Teresa Benedykta od Krzyża

Edyta Stein

Na tę edycję składają się wszystkie odnalezione dotąd listy Edyty Stein oraz osób z którymi korespondowała. Pierwszy z tomów zawiera 288 listów, które dotyczą studiów filozoficznych autorki we Fryburgu oraz okresu poprzedzającego jej wstąpienie do klasztoru karmelitanek bosych w Kolonii.
Z tej korespondencji wyłania się ujmujący obraz różnorakich relacji duchowych i intelektualnych Edyty Stein, a także zmag[...]

Więcej

24,90 zł

O zagadnieniu wczucia

Edyta Stein

Edyta Stein doktoryzowała się z oceną summa cum laude na podstawie pracy O zagadnieniu wczucia we Fryburgu u Edmunda Husserla w sierpniu 1916 roku, a następnie pracowała jako asystentka u swego Mistrza. Jej dzieło stanowi jedną z pierwszych prób w XX wieku ukazania cielesności drugiego podmiotu jako podstawy zrozumienia intersubiektywnego.

„Szczególne znaczenie tej pracy polega na systematycznych badaniach[...]

Więcej

36,90 zł

23,23 zł

Drogi poznania Boga Studium o Dionizym Areopagicie i przekład jego dzieł św.Teresa Benedykta od Krzyża EDYTA STEIN

Edyta Stein

Książka w szczególny sposób przybliża warsztat intelektualny autorki. Stanowi owoc jej studiów nad dziełem "pierwszego mistyka chrześcijańskiego". Edyta Stein przez wiele lat zajmowała się pismami Dionizego Areopagity. Dzięki spotkaniu z nim również współczesny czytelnik może dostrzec granice "gier językowych" teologii. Teologia mistyczna okazuje się zmienną grą odsłaniania i przesłaniania.[...]

Więcej

44,90 zł

32,55 zł