Eugeniusz Romer

Eugeniusz Romer (1871-1954) – polski geograf i kartograf.

Profesor uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (od 1911) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1946), honorowy profesor uniwersytetu lwowskiego (od 1931). Doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego (od 1934) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1947). Członek Polskiej Akademii Nauk (od 1952) oraz wielu towarzystw naukowych w kraju i na świecie.

W 1916, przebywając w Wiedniu pracował nad wielkim atlasu geograficzno-statystycznego Polski, co miało ogromne znaczenie dla przyszłych pertraktacji pokojowych w sprawie granic odrodzonej po zaborach Rzeczpospolitej. Uczestniczył jako członek delegacji polskiej przy ustalaniu zachodniej granicy Polski w traktacie wersalskim.

W 1921 założył instytut kartograficzny Atlas (Książnica – Atlas), którą reaktywował po wojnie.

Lista książek

Pamiętniki: problemy sumienia i wiary

Eugeniusz Romer

Wybitny geograf, twórca nowoczesnej kartografii, autor wielu klasycznych prac, profesor Uniwersytetów Lwowskiego i Jagiellońskiego napisał swoje „wyznania” pod koniec życia. Były one wynikiem głębokiego przewrotu duchowego - nawrócenia, które człowieka i

Więcej

0,00 zł

Z dziejów Polaków na Litwie Wspomnienia 1871-1939

Eugeniusz Romer

„Historia rodu Romerów jest świetną ilustracją dziejów północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – państwa wielokulturowego, wielojęzykowego i wieloreligijnego. […] Eugeniusz Romer, właściciel ziemski, prowadził działalność mającą na celu osłabienie wszelkich antypolskich zabiegów ze strony odrodzonego, narodowego państwa litewskiego w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. […]. Mam nadziej[...]

Więcej

34,00 zł