Ewa Kurek-Lesik

Lista książek

Gdy klasztor znaczył życie

Ewa Kurek-Lesik

Wsparta na gruntownych badaniach, bogata źródłowo praca ukazuje mało znany, aczkolwiek niezmiernie ważny epizod, jakim było ratowanie w latach II wojny światowej dzieci żydowskich przez polskie zakonnice. Wyważone i wnikliwe wywody autorki stanowią istotn

Więcej

0,00 zł