Gregory Baum

Lista książek

W stronę jedności

Gregory Baum

Książka o ekumenizmie: autor - amerykański konwertyta - analizuje dwie postawy: ekumeniczną i apologetyczną. M.in.: Co to jest powszechność Kościoła? Jak pogodzić mocne przekonanie własne z szacunkiem dla przekonań cudzych? Jaki sens miały schizmy w dzie

Więcej

0,00 zł