Grzegorz Szymanowski

Lista książek

Program do nauczania historii w gimnazjum

Grzegorz Szymanowski, Magdalena Sobaś


Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty, Historia ludzi - program nauczania przedmiotu historia w klasach I-III gimnazjum autorstwa Grzegorza Szymanowskiego i Magdaleny Sobaś, został dopuszczony do użytku sz

Więcej

0,00 zł

Vademecum dla nauczyciela. Klasa III

Grzegorz Szymanowski

To książka dla nauczycieli-historyków, którzy intelektualną aktywność uczniów, samodzielność myślenia i umiejętność rozumienia otaczającego ich świata stawiają na pierwszym miejscu. Aktywizujące metody i pomoce naukowe obecne w komplecie scenariuszy lekcj

Więcej

0,00 zł

Historia ludzi. Vademecum dla nauczyciela. Klasa II

Grzegorz Szymanowski

Vademecum dla nauczyciela, klasa II zawiera rozkład materiału dla klasy drugiej oraz komplet scenariuszy lekcji historii z tekstami źródłowymi i poleceniami dla grup. Większość zajęć została zaprojektowana tak, aby pobudzić aktywność uczniów na lekcjach h

Więcej

0,00 zł

Program do nauczania historii w gimnazjum

Grzegorz Szymanowski, Magdalena Sobaś


Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty, Historia ludzi - program nauczania przedmiotu historia w klasach I-III gimnazjum autorstwa Grzegorza Szymanowskiego i Magdaleny Sobaś, został dopuszczony do użytku sz

Więcej

0,00 zł