Hanna Malewska

Hanna Malewska (1911-1983). Pisarka; studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutowała w 1933 roku „Wiosną grecką”, za którą otrzymała nagrodę MWRiOP. Za „Żelazną koronę” z 1936 roku otrzymała Nagrodę Młodych PAL(1937). We Francji zbierała materiały do powieści „Kamienie wołać będą”. W czasie okupacji uczyła na tajnych kompletach, pracowała w Komendzie Głównej AK. Za udział w powstaniu warszawskim została odznaczona Krzyżem Walecznych. Po wojnie zamieszkała w Krakowie. Współpracowała z „Tygodnikiem Powszechnym” w latach 1945-1953, od 1956 roku była w jego zespole redakcyjnym. W latach 1957-1973 pracowała jako redaktor naczelny miesięcznika „Znak”. W obu pismach opublikowała wiele artykułów, szkiców, esejów, tłumaczeń z angielskiego i francuskiego. W latach zawieszenia obu periodyków pracowała w archiwum w Kórniku. Wtedy powstała polemiczna wobec „Trylogii” H. Sienkiewicza powieść „Panowie Leszczyńscy” (1961,1985). Inne utwory to dyptyk powieściowy będący namysłem nad cywilizacją „Labirynt. LLW, czyli co może wydarzyć się jutro” (1971), powieściowa kronika – rodowód polskiej inteligencji „Apokryf rodzinny” (1965). Rozproszone po wielu rocznikach „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” teksty zebrano w książce „O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945-1976)”. W innych oficynach wydała powieść biograficzną o Cyprianie Norwidzie „Żniwo na sierpie” (1947) oraz znakomitą powieść filozoficzno-historyczną „Przemija postać świata” (1954 i kilka wydań następnych).

Lista książek

Opowiadania - Hanna Malewska | mała okładka
-32 %

Opowiadania

Hanna Malewska

Tom obejmuje cztery opowiadania Malewskiej z różnych okresów jej twórczości. Autorka dowartościowuje w nich opór, bunt moralny, niezależność myślenia; interesuje ją jednostka górująca w jakimś sensie nad otoczeniem.

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Apokryf rodzinny

Hanna Malewska

Powieść-esej. W zwięzłych scenach i dokumentach (listach) ukazane zostały splatające się, autentyczne losy szeregu rodzin w ciągu ostatnich 150 lat. Swoista genealogia inteligencji polskiej.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Panowie Leszczyńscy - Hanna Malewska | mała okładka
-32 %

Panowie Leszczyńscy

Hanna Malewska

Malewska w Panach Leszczyńskich zadaje niewygodne pytania, stawia trudne problemy, zastanawia się, jakich prawd o narodzie nie chcemy przyjąć, pokazuje, w jaki sposób ideał polskiej humanitas zostaje zaprzepaszczony. (…)
Choć Panowie Leszczyńscy uważani byli za polemikę Malewskiej z Trylogią Sienkiewicza, należy zaznaczyć, że nie była ona zamierzeniem pisarki.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Przemija postać świata

Hanna Malewska

O swojej powieści Hanna Malewska tak pisała w liście do siostry Teresy Landy: „melduję, że jest z VI wieku: dzieje Ostrogotów w Italii, narodziny benedyktynów, Kasjodor ratujący szczątki kultury, ambicje niewczesne Justyniana, ruina dzieł czysto ludzkich - dwie szachownice, ludzka i Boża, i bardzo różne na nich sukcesy i porażki”.

Więcej

49,90 zł

33,93 zł

Opowieść o siedmiu mędrcach

Hanna Malewska

Akcja powieści rozgrywa się w starożytnej Grecji u zarania europejskiej cywilizacji. Siedmiu mędrców to między innymi Solon, Pittakos z Mityleny czy Tales z Miletu, którzy żyli tam i działali w okresie VII-VI w. p.n.e. Byli politykami, prawodawcami, reformatorami życia społecznego.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

O odpowiedzialności i inne szkice

Hanna Malewska

Autorka, znakomita powieściopisarka, wywarła wielki wpływ na kształtowanie się oblicza intelektualnego środowiska „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, a co za tym idzie - sposobu myślenia sporej części inteligencji polskiej okresu powojennego. ...

Więcej

0,00 zł

Labirynt

Hanna Malewska

Dyptyk powieściowy”: pierwsza część jest poetycką wizją rodzenia się europejskiej kultury, część druga to „dreszczowiec”, gdzie rysuje się groźna możliwość jej końca. Głęboka analiza kryzysu naszej cywilizacji. ...

Więcej

0,00 zł

Apokryf rodzinny

Hanna Malewska

Powieść-esej. W zwięzłych scenach i dokumentach (listach) ukazane zostały splatające się, autentyczne losy szeregu rodzin w ciągu ostatnich 150 lat. Swoista genealogia inteligencji polskiej.

Więcej

0,00 zł

O odpowiedzialności i inne szkice

Hanna Malewska

Autorka, znakomita powieściopisarka, wywarła wielki wpływ na kształtowanie się oblicza intelektualnego środowiska „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, a co za tym idzie - sposobu myślenia sporej części inteligencji polskiej okresu powojennego. ...

Więcej

0,00 zł

Panowie Leszczyńscy

Hanna Malewska

Malewska w Panach Leszczyńskich zadaje niewygodne pytania, stawia trudne problemy, zastanawia się, jakich prawd o narodzie nie chcemy przyjąć, pokazuje, w jaki sposób ideał polskiej humanitas zostaje zaprzepaszczony. (…)
Choć Panowie Leszczyńscy uważani byli za polemikę Malewskiej z Trylogią Sienkiewicza, należy zaznaczyć, że nie była ona zamierzeniem pisarki.

Więcej

0,00 zł

Panowie Leszczyńscy

Hanna Malewska

Malewska w Panach Leszczyńskich zadaje niewygodne pytania, stawia trudne problemy, zastanawia się, jakich prawd o narodzie nie chcemy przyjąć, pokazuje, w jaki sposób ideał polskiej humanitas zostaje zaprzepaszczony. (…)
Choć Panowie Leszczyńscy uważani byli za polemikę Malewskiej z Trylogią Sienkiewicza, należy zaznaczyć, że nie była ona zamierzeniem pisarki.

Więcej

0,00 zł