Henri de Lubac

Henri de Lubac, jezuita i kardynał, był jednym z najwybitniejszych teologów katolickich XX wieku.

Lista książek

O naturze i łasce

Henri de Lubac

Ze wstępu Autora: „Książka jest po prostu próbą wyjaśnienia pewnych elementarnych pojęć, stanowiących podstawę naszej wiary i decydujących w sposób ukryty o codziennym ukierunkowaniu naszych myśli i czynów”. ...

Więcej

0,00 zł

Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu

Henri de Lubac

Klasyczna pozycja teologii Kościoła oparta przede wszystkim na tradycji patrystycznej. Obszerne fragmenty pism Ojców Kościoła. Patrz poz. 12. ...

Więcej

0,00 zł

Aspekty buddyzmu

Henri de Lubac

Henri de Lubac, jezuita i późniejszy kardynał, poświęcił buddyzmowi kilka książek, spośród których najważniejsze są Aspekty buddyzmu. Autor daje w niej wyraz szczególnemu szacunkowi dla drogi Buddy, równocześnie jego porównania teologii i filozofii buddyz

Więcej

0,00 zł

Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu

Henri de Lubac

Klasyczna pozycja teologii Kościoła oparta przede wszystkim na tradycji patrystycznej. Obszerne fragmenty pism Ojców Kościoła. Patrz poz. 12. ...

Więcej

0,00 zł