Henryk Elzenberg

Henryk Józef Marian Elzenberg (1887-1967), filozof, historyk filozofii, profesor Uniwersytetu Toruńskiego.

Zajmował się aksjologią, estetyką i etyką, a także historią literatury francuskiej. Pracował nad stworzeniem zwartego systemu aksjologicznego. Zaproponował rozróżnienie dwóch rodzajów wartości – utylitarną (względną, zaspokajającą pojedyncze potrzeby i pragnienia) oraz perfekcyjną (bezwzględną, doskonałą). W jego ujęciu życie samo przez się nie jest wartością, staje się nią natomiast poprzez obcowanie z innymi wartościami.

Elzenberg przedstawił własną definicję kultury, którą określił jako wartość niezależną od ludzi, będącą sumą rzeczy wartościowych tworzonych przez człowieka

Został odznaczony m.in. Medalem Niepodległości oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lista książek

Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne

Henryk Elzenberg


O literaturze (zwłaszcza francuskiej) XX wieku i o problemach etycznych (m.in. o Gandhim).

Więcej

0,00 zł

Z historii filozofii. Pisma, T. III

Henryk Elzenberg

Tom obejmuje prace z zakresu historii filozofii. Są wśród nich zarówno znane już i głośne teksty, jak i prace dotąd nie publikowane, wydobyte z rękopisów. ...

Więcej

0,00 zł

Z filozofii kultury. Pisma. T. I

Henryk Elzenberg

Pierwszy tom Pism wileńsko-toruńskiego filozofa zawiera wznowienie wydanych wcześniej w Znaku Prób kontaktu, a także artykuły, szkice oraz inedita związane z tytułową tematyką. M.in.: Etyka wyrzeczenia; Rousseau jako pisarz; Spór o zależność etyki od rel

Więcej

0,00 zł

Kłopot z istnieniem. Pisma T.II

Henryk Elzenberg

Zapiski znakomitego uczonego i myśliciela (1887-1967), profesora uniwersytetu wileńskiego, a po wojnie - toruńskiego, prowadzone od 1907 roku. Uwagi o książkach, ludziach, życiu: journal intime, niezrównany w swej finezji, rzetelności, intelektualnej pre

Więcej

0,00 zł

Kłopot z istnieniem

Henryk Elzenberg

Zapiski znakomitego uczonego i myśliciela (1887-1967), profesora uniwersytetu wileńskiego, a po wojnie - toruńskiego, prowadzone od 1907 roku. Uwagi o książkach, ludziach, życiu: journal intime, niezrównany w swej finezji, rzetelności, intelektualnej pre

Więcej

0,00 zł

Odczuwanie religii u Leconte de Lisle'a

Henryk Elzenberg

Oddajemy do rąk Czytelników tłumaczenie rozprawy Henryka Elzenberga Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle (1909), stanowiącej podstawę jego doktoratu z historii literatury na wydziale humanistycznym paryskiej Sorbony, będące owocem pracy translatorskiej Patrycji Bobowskiej-Nastarzewskiej, filozofki i romanistki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wraz z wydaniem rozprawy Odczuwanie religii u Leconte [...]

Więcej

38,00 zł