Henryk Wereszycki

Henryk Wereszycki (1898-1990 ), historyk, znawca dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX w. i monarchii habsburskiej. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, a później Jagiellońskiego.

Lista książek

Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki

Henryk Wereszycki


Zbiór esejów nestora historyków polskich, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty zgrupowano w pięciu częściach: polskie powstania i ich ocena, dzieje Niemiec od Bismarcka do Hitlera, Galicja i liberalizm polityczny ostatnich lat monarchii habsbu

Więcej

0,00 zł

Sojusz trzech cesarzy Geneza 1866-1872

Henryk Wereszycki

Jakie były kulisy dyplomacji europejskiej w okresie porozumienia trzech cesarzy?
Książka będąca pierwszym tomem znakomitej trylogii pióra profesora Henryka Wereszyckiego jest ciekawym studium stosunków międzynarodowych i dyplomacji europejskiej lat 60. i 70. XIX stulecia.
Autor ukazuje genezę i istotę układu sił między Niemcami, Austro-Węgrami a Rosją, zwanego sojuszem trzech
cesarzy (1866–1872). Charakter[...]

Więcej

59,00 zł

49,53 zł

Sojusz trzech cesarzy Walka o pokój europejski 1872-1878

Henryk Wereszycki

Dlaczego Niemcy ogłosiły w 1875 roku alarm wojenny?
Jak istotne dla XIX-wiecznych mocarstw były sprawy wschodnie?
Kto zyskał, a kto stracił na kongresie berlińskim w 1878 roku?

Druga część znakomitej trylogii prof. Henryka Wereszyckiego przedstawia historię dyplomacji europejskiej w latach 70. XIX wieku. Autor opisuje okoliczności prowadzące do zawarcia układów między monarchami: Wilhelmem I, Franciszkiem [...]

Więcej

59,00 zł

49,53 zł

Koniec sojuszu trzech cesarzy

Henryk Wereszycki

Które kwestie budziły najwięcej napięć między sygnatariuszami porozumienia trzech cesarzy?
Jakie wysiłki podejmowali europejscy dyplomaci w celu ratowania status quo?
Jakie intrygi planował wywiad brytyjski?

Ostatni tom trylogii przedstawiającej historię dyplomacji europejskiej w latach 1878–1887, gdy o losach kontynentu decydował układ sił zwany sojuszem trzech cesarzy. Autor, wykorzystując dokumenty źród[...]

Więcej

59,00 zł

49,53 zł

Pod berłem Habsburgów Zagadnienia narodowościowe

Henryk Wereszycki

„Pod berłem Habsburgów” to najważniejsze dzieło prof. Henryka Wereszyckiego (1898–1990). Jest to napisana z wielką erudycją historia narodów CK Monarchii od czasów Marii Teresy aż do upadku Austro-Węgier w 1918 r. Trudne zagadnienia narodowościowe, rodzenie się świadomości narodowej, wzrost nacjonalizmów – były jedną z przyczyn upadku imperium Habsburgów. Profesor Wereszycki tłumaczy te procesy niezwykle ci[...]

Więcej

49,00 zł

32,55 zł

Koniec sojuszu trzech cesarzy - Henryk Wereszycki | mała okładka
-16 %

Koniec sojuszu trzech cesarzy

Henryk Wereszycki

Które kwestie budziły najwięcej napięć między sygnatariuszami porozumienia trzech cesarzy?
Jakie wysiłki podejmowali europejscy dyplomaci w celu ratowania status quo?
Jakie intrygi planował wywiad brytyjski?

Ostatni tom trylogii przedstawiającej historię dyplomacji europejskiej w latach 1878-1887, gdy o losach kontynentu decydował układ sił zwany sojuszem trzech cesarzy. Autor, wykorzystując dokumenty źród[...]

Więcej

59,00 zł

49,53 zł