Henryk Wujec

Henryk Wujec urodził się 25 grudnia 1940 roku w Podlesiu, zmarł 15 sierpnia 2020 roku w Warszawie. To polski fizyk, działacz społeczny i polityk. W czerwcu 1976 roku był organizatorem pomocy dla osób represjonowanych w wyniku wydarzeń politycznych. Wujec był także członkiem władz Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego „Solidarność” regionu Mazowsze i członkiem Komisji Krajowej „NSZZ” Solidarność. To więzień polityczny i uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a także sekretarz OKP i poseł na sejm.

Henryk Wujec – mała Oddesa, czyli wspomnienia z Biłgoraju


Twórczość literacka Henryka Wujca rozpoczęła się od pisania felietonów do biłgorajskiego kwartalnika „Tanew”. Niedługo przed śmiercią Wujca posłużyły one jako materiał do książki. W taki sposób powstał tom zatytułowany
Nadać sens temu światu ”, stanowiący spójną opowieść o kulturze wiejskiej, religijności, osobistych poszukiwaniach, a także o tym, czym fascynował się Henryk Wujec, czyli o fizyce i Biłgoraju - jego rodzinnej miejscowości. Prace redakcyjne Henryka Wujca przerwała jego choroba i śmierć. Opiekę nad jego twórczością literacką sprawują żona i przyjaciele.

Laureat wielu nagród i wyróżnień


Henryk Wujec spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. To osoba wybitna, wielokrotnie odznaczona i posiadająca liczne wyróżnienia. Pośmiertnie otrzymał on Order Orła Białego. To także działacz wyróżniony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Ponadto Wujec to laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, Diamentu Wolności przyznawanego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich czy Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Lista książek: Henryk Wujec

54,99 zł 54,99 zł - najniższa cena 54,99 zł - cena detaliczna