Hubert Czyżewski

Hubert Czyżewski to wybitny absolwent Historii na Kings College London. Czyżewski obronił doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie zdobył uznanie swoją interesującą pracą. Ten historyk filozofii jest stałym współpracownikiem tygodnika „Kultura liberalna”. Czyżewski jest redaktorem zbioru esejów Leszka Kołakowskiego pod tytułem „Chrześcijaństwo” z 2019 roku. Hubert Czyżewski od wielu lat jest zapraszany do stacji radiowych, gdzie bierze udział w organizowanych audycjach kulturalnych i traktujących o filozofii oraz historii.

Hubert Czyżewski – memento twórczości Kołakowskiego


Czyżewski w swoim dorobku posiada przede wszystkim artykuły traktujące o życiu i twórczości Leszka Kołakowskiego. Autor porównuje w nim dorobek Baumana i Kołakowskiego, zestawiając te dwie wybitne osobistości. Hubert Czyżewski jest autorem książki pod tytułem „Kołakowski i poszukiwanie pewności”. Ta wybitna publikacja stanowi intelektualną wędrówkę Kołakowskiego od czasów antykościelnych w okresie stalinizmu do początku XXI wieku. Czyżewski, przedstawiając sylwetkę Leszka Kołakowskiego, opisuje nie tylko filozofa, ale również osobę deklarującą, że stoi po stronie chrześcijaństwa.

Poszukiwanie wyobraźni religijnej


Publikacje naukowe, jak i książka Huberta Czyżewskiego, zyskały uznanie wielu krytyków, a także osób zajmujących się historią filozofii. Czyżewski wielokrotnie brał udział w spotkaniach literackich. Jest on również zapraszany na organizowane cyklicznie warsztaty, poświęcone twórczości Leszka Kołakowskiego. Czyżewski to specjalista w swojej dziedzinie, który przedstawia jądro refleksji Leszka Kołakowskiego, jak również innych filozofów, szczególnie siedemnastowiecznych mistyków. Swój dorobek naukowy Hubert Czyżewski określa mianem poszukiwania tego, co niepokoi naszą wyobraźnię religijną.

Lista książek: Hubert Czyżewski

29,99 zł 29,99 zł - najniższa cena 49,99 zł - cena detaliczna