Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724-1804), niemiecki filozof, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim. Całe życie spędził w Królewcu.

Podstawą badań filozoficznych Kanta była „naduczciwość poznawcza”, która polegała na przeglądzie i krytycznej ocenie dotychczasowych osiągnięć filozofii. Podejście takie Kant nazywał „transcendentalnym”, a polegało na badaniu warunków, jakie muszą być spełnione, aby możliwe było dokonywanie jakichkolwiek innych badań. Nic więc dziwnego, że największym dokonaniem Kanta było przenicowanie dotychczasowych koncepcji w dziedzinie teorii poznania oraz wprowadzenie zupełnie nowych, rewolucyjnych pomysłów w tej dziedzinie, aczkolwiek zajmował się on też teorią bytu i etyką.

Za: Wikipedia


126,65 Powiadom mnie
39,00 30,75 Do koszyka
24,45 15,89 Powiadom mnie
49,00 38,63 Do koszyka