Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724-1804), niemiecki filozof, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim. Całe życie spędził w Królewcu.

Podstawą badań filozoficznych Kanta była „naduczciwość poznawcza”, która polegała na przeglądzie i krytycznej ocenie dotychczasowych osiągnięć filozofii. Podejście takie Kant nazywał „transcendentalnym”, a polegało na badaniu warunków, jakie muszą być spełnione, aby możliwe było dokonywanie jakichkolwiek innych badań. Nic więc dziwnego, że największym dokonaniem Kanta było przenicowanie dotychczasowych koncepcji w dziedzinie teorii poznania oraz wprowadzenie zupełnie nowych, rewolucyjnych pomysłów w tej dziedzinie, aczkolwiek zajmował się on też teorią bytu i etyką.

Za: Wikipedia

Lista książek

Religia w obrębie samego rozumu

Immanuel Kant

Pierwsze polskie wydanie kolejnego z klasycznych dzieł królewieckiego filozofa. Pierwsza część książki jest próbą interpretacji fenomenu religii w świetle wypracowanej wcześniej koncepcji poznania transcendentalnego i racjonalistycznej etyki. Część druga

Więcej

0,00 zł

Krytyka praktycznego rozumu - Immanuel Kant | mała okładka
-16 %

Krytyka praktycznego rozumu

Immanuel Kant

Pozycja wznowiona po 30 latach w dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta!

Jeden z najważniejszych tomów serii BIBLIOTEKA KLASYKÓW FILOZOFII. Klasyczne tłumaczenie, wstęp i komentarze Jerzego Gałeckiego. Zawiera poglądy etyczne, jakie Kant wyznawał w tzw. krytycystycznym okresie swej twórczości i którym zawdzięcza swą sławę i dominujące stanowisko w dziejach filozofii.

Więcej

39,00 zł

32,74 zł

Krytyka praktycznego rozumu

Immanuel Kant

Ustanowione przez Kanta prawo moralne ugruntowane jest w istocie naszego rozumu, wypływa z naszej świadomości moralnej, a nie jest nam z zewnątrz narzucone. My sami sobie ustanawiamy – według Kanta – naczelną zasadę moralności, wyznaczającą kierunek naszej woli, sami sobie stwarzamy kategoryczny imperatyw, nakazujący bezwzględnie, a sankcji prawa moralnego nie szukamy na zewnątrz siebie, lecz w głębi naszeg[...]

Więcej

29,90 zł

Metafizyka moralności - Immanuel Kant | mała okładka
-16 %

Metafizyka moralności

Immanuel Kant

Jedno z ważniejszych pism Immanuela Kanta, w którym wyłożył on teorię prawa, moralności, cały system etyczny oraz "koncepcję nowoczesnej wolności". Dzieło prezentuje nieznaną w Polsce, a niezwykle ważną dla ducha demokracji, kantowską filozofię prawa. Składa się z 2 części: pierwsza poświęcona jest metafizycznym podstawom teorii prawa, druga dotyczy metafizycznych podstaw teorii cnót. Nauka Kanta, ze względ[...]

Więcej

49,00 zł

41,14 zł

Metafizyczne podstawy nauki prawa

Immanuel Kant

Przekazaną wersję Kantowskiej NAUKI PRAWA od samego początku odbierano jako tekst intrygująco ważny, lecz równocześnie zniechęcająco trudny. Skarżono się, że przy staranniejszej lekturze ujawnia on wiele miejsc nie tylko beznadziejnie niezrozumiałych, lecz także jawnie niespójnych. Do pewnego czasu te jego defekty składano głównie na karb nienajmłodszego już wieku autora - w roku wydania swojego dzieła Kant[...]

Więcej

49,00 zł

26,61 zł

Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant

(...) Można nie zgadzać się z założeniami jego [Kanta] etyki, ale trudno zaprzeczyć, że postulaty i dylematy jego filozofii straciły aktualność. O zasadzie imperatywu kategorycznego i idei „państwa celów” traktuje właśnie Uzasadnienie metafizyki moralności. Książka mogąca stanowić wstęp, prolegomenę - używając języka z epoki Kanta - do studiów nad jego filozofią. Przybliża bowiem klimat, język i pojęcia dzi[...]

Więcej

10,50 zł

8,96 zł

Dzieła zebrane Tom 1

Immanuel Kant

Cieszę się, że nasze środowisko filozoficzne doczekało się wreszcie pierwszej polskiej edycji DZIEŁ ZEBRANYCH Immanuela Kanta. Wydanie to zawiera wszystkie teksty, które królewiecki myśliciel, przez wielu uważany za największego filozofa w historii, opublikował za swego życia. Niektóre teksty przełożyli tłumacze starszego pokolenia, innych tłumaczeń dokonali nasi młodsi koledzy na potrzeby naszego wydania. [...]

Więcej

78,00 zł

Dzieła zebrane Tom 5 Religia w obrębie samego rozumu. Spór fakultetów. Metafizyka moralności.

Immanuel Kant

W niniejszym V tomie dzieł zebranych Kanta zamieszczone zostały jego dwie główne rozprawy z zakresu filozofii religii i metafizyki moralności: Religia w obrębie samego rozumu (1793) oraz Metafizyka moralności w dwóch częściach: Metafizyczne podstawy nauki prawa i Metafizyczne podstawy nauki o cnocie (1797). Po publikacji Religii w obrębie samego rozumu Kant spotkał się z upomnieniem, udzielonym w imieniu kr[...]

Więcej

72,00 zł

Dzieła zebrane Tom 3 Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. "Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa". "Krytyka praktycznego rozumu"

Immanuel Kant

Pierwsze polskie tłumaczenie Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ukazało się w Warszawie w 1906 roku, w przekładzie Mścisława Wartenberga pod tytułem "Uzasadnienie metafizyki moralnośc"i. W roku 1953 opublikowano jego wznowienie opatrzone przypisem: „przekład przejrzał Roman Ingarden”. Ale owo przejrzenie zaowocowało tylko niewieloma poprawkami, dokonanymi głownie na pierwszych stronach. […] Specyfika prz[...]

Więcej

74,00 zł

Dzieła zebrane Tom 6

Immanuel Kant

Redakcja naukowa
Marek Jankowski, Tomasz Kupś, Milena Marciniak, Mirosław Żelazny

Od Redakcji
Niniejsza edycja obejmuje rozprawy Kanta zawarte w VIII tomie Akademie-Ausgabe.
Rozprawy Ku wieczystemu pokojowi oraz O porzekadle: to może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce przetłumaczyłem w czasie mojego pobytu w Marburgu, na bieżąco współpracując z prof. Heinerem F. Klemme. Od prof. Klemme[...]

Więcej

70,00 zł

64,40 zł

Rozprawy z filozofii historii

Immanuel Kant

Kant wprawdzie nie opublikował większego opracowania dotyczącego filozofii historii, jednak kompletny zbiór pism historycznych, które powstawały szereg lat (niniejszy tom zawiera rozprawy publikowane od 1784 niemal do końca wieku) prezentuje obraz bardzo konsekwentnej koncepcji historiozoficznej. Sceptyczne podejście Kanta do możliwości spekulatywnego ujęcia historii, jej sensu i ewentualnego rozwoju nie pr[...]

Więcej

52,50 zł

Korespondecja

Immanuel Kant

Chyba najbardziej znaczącą w sensie historyczno-filozoficznym część korespondencji Kantowskiej w ogóle stanowią listy odnoszące się do ukształtowania krytycyzmu, a więc powstania dysertacji (Lambert, Lavater, Herz, Sulzer, Mendelssohn) i Krytyki czystego rozumu. Jest to głównie słynna wymiana korespondencji z M. Herzem. W kontekście historii powstania Krytyki czystego rozumu ważny jest napisany z prawie 20-[...]

Więcej

56,00 zł

51,00 zł

Dzieła zebrane Tom 4 Krytyka władzy sądzenia

Immanuel Kant

Dzieła zebrane tom 4.
Krytyka władzy sądzenia.

Więcej

52,00 zł