Jan Błoński

Jan Błoński (ur.1931), historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz.

Lista książek

Miłosz jak świat

Jan Błoński

W Roku Miłosza oddajemy do rąk Czytelnika drugie, poszerzone o liczne nowe teksty, wydanie książki, która ukazała się w 1998 roku i gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice o twórczości Czesława Miłosza. Autor sytuuje poezj

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Błoński przekorny

Jan Błoński

Jan Błoński: charyzmatyczny profesor, wybitny znawca literatury, ale również prowokator i człowiek przekorny. Badacz twórczości Gombrowicza, Witkacego i Schulza. Postać wybitna i niezwykle ważna dla polskiej humanistyki XX wieku. Dzienniki i wywiady odkrywają przed nami jego zupełnie nieznane oblicze.

Więcej

59,90 zł

40,73 zł

Kilka myśli, co nie nowe

Jan Błoński

Autor - krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, roztrząsa takie m.in. sprawy: „Czy ścieżki sztuki rozeszły się naprawdę z przeświadczeniami wiary? Czy słuszne jest mniemanie, że literatura nie potrafi dziś wyrazić świadomości wspólnoty?

Więcej

0,00 zł

Forma, śmiech i rzeczy ostateczne

Jan Błoński

Autor wszechstronnie omawia najwyżej przez siebie cenione dzieła Gombrowicza, a także stawia pytania „problemowe” dotyczące „metafizyki” pisarza, jego stosunku do etosu szlacheckiego, literatury, teatru, historii... Wieńczy książkę przejmujące wspomnienie

Więcej

0,00 zł

Miłosz jak świat

Jan Błoński

W Roku Miłosza oddajemy do rąk Czytelnika drugie, poszerzone o liczne nowe teksty, wydanie książki, która ukazała się w 1998 roku i gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice o twórczości Czesława Miłosza. Autor sytuuje poezj

Więcej

0,00 zł

Gospodarstwo krytyka Pisma wybrane Tom 3

Jan Błoński

Tom trzeci Pism wybranych "ma charakter najbardziej eklektyczny lub może sylwiczny, bo znajdują się w nim zarówno szkice dopełniające wizję Błońskiego jako interpretatora poezji, prozy i dramatu, jak też przykłady tekstów felietonowych, w których najlepiej ujawniło się jego mistrzostwo pióra, także zresztą utworów krytycznych dotychczas nieznanych, wyjętych z maszynopisów i drukowanych w tym tomie po raz pi[...]

Więcej

59,00 zł