Jan Błoński

Jan Błoński (ur.1931), historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz.

Lista książek

Listy 1958-1997

Błoński Jan, Miłosz Czesław

Poznają się zimą 1956 roku w Paryżu. Czesław Miłosz, późniejszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, jest już emigrantem. Parę lat wcześniej „wybrał wolność”, po czym napisał głośny esej o zniewoleniu intelektualistów przez komunizm (Zniewolony umysł). Przede wszystkim jest jednak poetą, autorem Trzech zim, Ocalenia, Traktatu moralnego, obok Przybosia uznawanym za największego polskiego poetę tego[...]

Więcej

48,00 zł

37,54 zł

Miłosz jak świat

Jan Błoński

W Roku Miłosza oddajemy do rąk Czytelnika drugie, poszerzone o liczne nowe teksty, wydanie książki, która ukazała się w 1998 roku i gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice o twórczości Czesława Miłosza. Autor sytuuje poezj

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Błoński przekorny

Jan Błoński

Jan Błoński: charyzmatyczny profesor, wybitny znawca literatury, ale również prowokator i człowiek przekorny. Badacz twórczości Gombrowicza, Witkacego i Schulza. Postać wybitna i niezwykle ważna dla polskiej humanistyki XX wieku. Dzienniki i wywiady odkrywają przed nami jego zupełnie nieznane oblicze.

Więcej

59,90 zł

40,73 zł

Kilka myśli, co nie nowe

Jan Błoński

Autor - krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, roztrząsa takie m.in. sprawy: „Czy ścieżki sztuki rozeszły się naprawdę z przeświadczeniami wiary? Czy słuszne jest mniemanie, że literatura nie potrafi dziś wyrazić świadomości wspólnoty?

Więcej

0,00 zł

Forma, śmiech i rzeczy ostateczne

Jan Błoński

Autor wszechstronnie omawia najwyżej przez siebie cenione dzieła Gombrowicza, a także stawia pytania „problemowe” dotyczące „metafizyki” pisarza, jego stosunku do etosu szlacheckiego, literatury, teatru, historii... Wieńczy książkę przejmujące wspomnienie

Więcej

0,00 zł

Miłosz jak świat

Jan Błoński

W Roku Miłosza oddajemy do rąk Czytelnika drugie, poszerzone o liczne nowe teksty, wydanie książki, która ukazała się w 1998 roku i gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice o twórczości Czesława Miłosza. Autor sytuuje poezj

Więcej

0,00 zł

Gospodarstwo krytyka Pisma wybrane Tom 3

Jan Błoński

Tom trzeci Pism wybranych "ma charakter najbardziej eklektyczny lub może sylwiczny, bo znajdują się w nim zarówno szkice dopełniające wizję Błońskiego jako interpretatora poezji, prozy i dramatu, jak też przykłady tekstów felietonowych, w których najlepiej ujawniło się jego mistrzostwo pióra, także zresztą utworów krytycznych dotychczas nieznanych, wyjętych z maszynopisów i drukowanych w tym tomie po raz pi[...]

Więcej

59,00 zł

Język właściwie użyty Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku - Jan Błoński | mała okładka
-50 %

Język właściwie użyty Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku

Jan Błoński

Niniejszy tom obejmuje swym zasięgiem pełny horyzont czasowy dokonań badacza. Mieści zarówno wczesny szkic o poezji Tadeusza Różewicza (opublikowany w „Twórczości” w 1949 roku), jak i późne eseje ogłaszane na łamach „Tygodnika Powszechnego” na początku trzeciego tysiąclecia.

Nie jest jednak systematycznym kursem historii literatury – staje się raczej wykładem prywatnym, tworzonym ze względu na osobiste fas[...]

Więcej

25,00 zł

12,50 zł