Janusz Bieszk

Lista książek

Chrześcijańscy Królowie Lechii

Janusz Bieszk

Niniejsza publikacja to druga część książki "Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna" i wraz z nią stanowi całość. Autor opisuje panowanie w Lechii inaczej Polanii 28 władców chrześcijańskich w ramach wielkiej dynastii Lechitów, w okresie średniowiecza – od X do XIV wieku, opierając się na polańskich i zagranicznych kronikach oraz rocznikach. Autor prezentuje w niej odmienne i według niego bardziej re[...]

Więcej

34,90 zł

25,29 zł

Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna - Janusz Bieszk | mała okładka
-20 %

Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna

Janusz Bieszk

Jest to pierwsza publikacja w polskiej historiografii na temat organizacji władzy i funkcjonowania Lechii, czyli starożytnej Polski, zwanej inaczej Imperium Lechitów, Scytią Europejską lub Sarmacją Europejską.
Na podstawie ponad 50 kronik i materiałów źródłowych, polskich i zagranicznych, oraz 36 starych map cudzoziemskich autor opracował, po raz pierwszy, poczet słowiańskich królów lechickich w okresie od [...]

Więcej

34,90 zł

27,77 zł

Cywilizacje kosmiczne na ziemi. Niesamowite, ale prawdziwe - fakty, budowle i inne ślady

Janusz Bieszk

Autor na wstępie, przedstawia chronologię i dzieje głównych cywilizacji (koloni) kosmicznych, działających na planecie Ziemia, wiele tysięcy lat temu w okresie prehistorycznym. Następnie prezentuje i omawia, zlokalizowane i zidentyfikowane przez badaczy, ślady oraz dowody, pozostawione przez wysoko technicznie rozwinięte cywilizacje, które dokumentuje około 160 barwnymi ilustracjami. Dowodzi, iż nasza obecn[...]

Więcej

29,90 zł

Królowie Lechii i Lechici w dziejach

Janusz Bieszk

Jest to trzecia część Trylogii Lechickiej Janusza Bieszka. Zawiera kolejne dowody odnośnie do funkcjonowania Lechii i panowania królów lechickich wraz z ich szlachtą rycerzami – Lechitami w starożytności oraz w średniowieczu.
Dowody te w postaci 107 cytatów z najstarszych kronik lechickich od X do XV wieku oraz 43 cytatów ze źródeł zagranicznych w siedmiu językach obcych z tłumaczeniem na język polski i kom[...]

Więcej

34,90 zł

17,45 zł

Zamki Państwa Krzyżackiego w Polsce - Janusz Bieszk | mała okładka
-20 %

Zamki Państwa Krzyżackiego w Polsce

Janusz Bieszk

Doskonała monografia poświęcona zamkom krzyżackim na ziemiach polskich. Dokładna charakterystyka architektoniczna każdego z obiektów połączona jest z jego historią i rolą, jaką odegrał w dziejach zakonu krzyżackiego. Publikacja, mimo że ma charakter monograficzny, łączy cechy leksykonu i klasycznego przewodnika. Jej wartość podnoszą wykonane przez autora fotografie. Zamki państwa krzyżackiego ukazują się w [...]

Więcej

34,90 zł

27,77 zł

Starożytne Królestwo Lehii II Zapomniane dowody - Janusz Bieszk | mała okładka
-28 %

Starożytne Królestwo Lehii II Zapomniane dowody

Janusz Bieszk

Niniejsza publikacja stanowi drugą część Trylogii Lechickiej, w której autor opisuje panowanie w Lechii, 28 władców chrześcijańskich w ramach Wielkiej Dynastii Lechitów od X do XIV wieku. Zamieszcza tu 228 dowodowych cytatów z wymienionych 45 kronik, roczników i dzieł polskich oraz zagranicznych. Przedstawia odmienne i według niego bardziej realne spojrzenie na średniowiecze oraz inną interpretację działań [...]

Więcej

36,90 zł

26,69 zł