Jerzy Kłoczowski

Jerzy Kłoczowski (ur. 1924), historyk, profesor KUL.

W latach 1989-1991 był senatorem i sędzią Trybunału Stanu. Od 1991 jest dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Zajmuje się historią Polski przedrozbiorowej i XIX w., historią Kościoła w Polsce i dziejami zakonów.

Wykładał na wielu europejskich uniwersytetach. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Grodnie, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Uniwersytetu Sorbona w Paryżu.

Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (2004), Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Lista książek

Wspólnoty chrześcijańskie

Jerzy Kłoczowski

Profesor KUL daje studium o tych wyznawcach chrześcijaństwa, którzy pragnęli prowadzić życie religijne bardziej intensywne i świadome, realizując najściślej rady ewangeliczne. Obok ideologii grup ukazane zostały związki między nimi a ówczesnymi przemiana

Więcej

0,00 zł

Chrześcijaństwo i historia

Jerzy Kłoczowski

Zbiór artykułów dotyczących centralnych problemów historii chrześcijaństwa od czasów karolińskich po wiek XX. W książce w przystępny sposób zostały przedstawione założenia nowoczesnej historiografii społeczno-religijnej oraz fundamentalna sprawa ciągłości

Więcej

0,00 zł

Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce

Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, ...

Książka, ujmująca w syntetycznym skrócie historię Kościoła katolickiego w Polsce, daje podstawowe informacje i ułatwia wyrobienie sobie poglądu na główne etapy przemian. Układ materiału chronologiczny: I. Średniowiecze i Rzeczpospolita, II. Okres niewoli

Więcej

0,00 zł