Jerzy Kłoczowski

Jerzy Kłoczowski (ur. 1924), historyk, profesor KUL.

W latach 1989-1991 był senatorem i sędzią Trybunału Stanu. Od 1991 jest dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Zajmuje się historią Polski przedrozbiorowej i XIX w., historią Kościoła w Polsce i dziejami zakonów.

Wykładał na wielu europejskich uniwersytetach. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Grodnie, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Uniwersytetu Sorbona w Paryżu.

Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (2004), Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.