Jerzy Stempowski

Jerzy Stempowski, pseudonim Paweł Hostowiec (1894–1969), eseista i krytyk literacki. W okresie międzywojennym pracował jako korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej w Paryżu, Genewie i Berlinie. Był urzędnikiem w Prezydium Rady Ministrów i w Banku Rolnym. Od 1932 wykładał w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. 1940 przedostał się do Szwajcarii.

Po wojnie współpracował z paryską „Kultury”, gdzie w latach 1954-1969 jako Paweł Hostowiec publikował stały felieton Notatnik niespiesznego przechodnia.

Lista książek

Eseje

Jerzy Stempowski


Wybór z dwóch tomów, wydanych pierwotnie przez Instytut Literacki w Paryżu: Eseje dla Kassandry i Od Berdyczowa do Rzymu - zmarłego na emigracji klasyka eseistyki polskiej XX wieku, przez dziesięciolecia nieobecnego w PRL-owskiej historii literatury.

Więcej

0,00 zł

Notatnik niespiesznego przechodnia

Jerzy Stempowski

Po raz pierwszy wydane w całości – publikowane wcześniej w latach 1954-1969 na łamach paryskiej „Kultury” – Notatniki niespiesznego przechodnia Jerzego Stempowskiego są zbiorem refleksji na różne tematy najwybitniejszego polskiego eseisty XX wieku, mieszkającego od 1940 roku w Szwajcarii. Autor pisze o literaturze, polityce, malarstwie, muzyce, architekturze, motoryzacji, teatrze, balecie, krajobrazach… wyk[...]

Więcej

49,98 zł

36,32 zł

W dolinie Dniestru Pisma o Ukrainie

Jerzy Stempowski

Jerzy Stempowski (1893-1969) od dzieciństwa mówił po ukraińsku i był doskonałym znawcą kultury ukraińskiej. Jeżeli przez całe życie podkreślał, że jest Europejczykiem wschodnim, to przede wszystkim dlatego, że Ukrainę traktował jako swoją drugą ojczyznę. Tom gromadzi wszystkie znane dziś teksty Stempowskiego traktujące o Ukrainie i stosunkach polsko-ukraińskich. Znajdziemy tu rozmaite formy: artykuły public[...]

Więcej

39,00 zł

25,13 zł

Bez tytułu oraz inne publikacje nieznane i zapomniane 1925-1939 - Jerzy Stempowski | mała okładka
-27 %

Bez tytułu oraz inne publikacje nieznane i zapomniane 1925-1939

Jerzy Stempowski

Jerzy Stempowski (ur. 10 XII 1893 r. w Krakowie, zm. 4 X 1969 r. w Bernie) eseista, epistolograf, tłumacz, autor licznych szkiców literackich oraz listów do wybitnych postaci swojej epoki.
Tom ułożony został z trzydziestu ośmiu tekstów publikowanych w prasie międzywojennej. Rozsiane po rocznikach trudno dostępnych czasopism, skazane były na zapomnienie tym łatwiejsze, że wiele z nich autor drukował pod pseu[...]

Więcej

39,00 zł

28,34 zł

Niemcy

Jerzy Stempowski

Dwutomowe, pełne wydanie poświęconych Niemcom tekstów Jerzego Stempowskiego - pisarza, tłumacza, jednego z najbardziej cenionych polskich eseistów i epistolografów XX wieku.

Więcej

60,00 zł

Niemcy

Jerzy Stempowski

Dwutomowe, pełne wydanie poświęconych Niemcom tekstów Jerzego Stempowskiego - pisarza, tłumacza, jednego z najbardziej cenionych polskich eseistów i epistolografów XX wieku.

Więcej

60,00 zł

Niemcy Tom 1-2 Pakiet

Jerzy Stempowski

Dwutomowe, pełne wydanie poświęconych Niemcom tekstów Jerzego Stempowskiego - pisarza, tłumacza, jednego z najbardziej cenionych polskich eseistów i epistolografów XX wieku.

Tom 1
Lata 1923 - 1939

Tom 2
Lata1940 - 1965

Więcej

60,00 zł

50,79 zł