Joanna Krajewska

Lista książek

Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym

Joanna Krajewska

Największą zaletą książki Joanny Krajewskiej Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym jest skorygowanie obrazu polskiej literatury międzywojennej, jaki obowiązywał w dotychczasowych ujęciach kanonicznych. Udało się Autorce udowodnić i udokumentować, iż fenomen pisarstwa kobiecego znajdował się w samym centrum ówczesnego życia literackiego i był składnikiem ważnych dyskusji zarówno o charak[...]

Więcej

45,00 zł