John Keats

Lista książek

33 wiersze

John Keats

Tłumaczenia jednego z największych, ale i najbardziej kontrowersyjnych poetów romantyzmu, którego utwory, powstałe głównie w ostatnich dwóch latach życia, stawiane na równi z poezją Byrona i Shelleya, mocno oddziałały na twórczość następnych pokoleń. ...

Więcej

0,00 zł