John Polkinghorne

Lista książek

Rozum i rzeczywistość

John Polkinghorne

Zdaniem autora, nie istnieje jakaś opozycja między „otwartą” nauką a „zamkniętą– teologią. W istocie obie próbują opisać naturę rzeczywistości, badając jedynie różne jej aspekty. ...

Więcej

0,00 zł