Józef Czechowicz

Józef Czechowicz urodził się 15 marca 1903 roku, a zmarł 9 września 1939. Był polskim poetą awangardowym dwudziestolecia międzywojennego, związanym ze swoim rodzinnym miastem – Lublinem. Był członkiem i jednym z założycieli grupy poetyckiej „Reflektor”, która w latach 30 skupiała wokół siebie grono młodych poetów zaliczanych do II Awangardy.

Był aktywnym uczestnikiem życia literackiego w Lublinie, a swoją miłość do miasta przejawiał poprzez tworzenie utworów lirycznych poświęconych miastu. Był redaktorem, kilku czasopism, a także pracownikiem Polskiego Radia.

Debiutował jako pisarz w 1923 roku, publikując na łamach lubelskiego „Reflektora” utwór prozatorski pt. „Opowieść o papierowej koronie”, którego jednym z tematów jest niespełniona homoseksualna miłość.

Lista książek

Poezje - Józef Czechowicz | mała okładka
-24 %

Poezje

Józef Czechowicz

którego wzywam tak rzadko Panie bolesny
skryty w firmamentu konchach
nim przyjdzie noc ostatnia
od żywota pustego bez muzyki bez pieśni
chroń nas

Józef Czechowicz (1903-1939) - wybór wierszy jednego z najlepszych poetów XX-lecia międzywojennego.

Więcej

15,00 zł

11,43 zł

Utwory dla dzieci

Józef Czechowicz

Niniejszy tom to pierwsze wydanie gromadzące najobszerniejszy, jaki udało się zgromadzić, zbiór twórczości Józefa Czechowicza dla dzieci.

Więcej

44,10 zł

37,94 zł

Wiersze i poematy

Józef Czechowicz

Tom pierwszy "Pism zebranych" wypełniają oryginalne wiersze Czechowicza, drukowane i niedrukowane, także fragmenty wierszy lub bruliony.

Więcej

44,10 zł

Pisma zebrane Tom 8 Listy

Józef Czechowicz

Tom listów Józefa Czechowicza, który Czytelnik otrzymuje do rąk, obejmuje całą obecnie dostępną spuściznę epistolarną poety. Potrzeba jej ponownego wydania nie wymaga uzasadnienia, choćby ze względu na stałe miejsce autora "nuty człowieczej" w literaturze, a zwłaszcza w poezji polskiej XX wieku oraz wzmożone zainteresowanie całą jego spuścizną zarówno od strony czytelników, jak i badaczy literatury. Zainter[...]

Więcej

47,25 zł

Wiersze i poematy

Józef Czechowicz

Tom drugi "Pism zebranych" zawiera wiersze powiązane z nazwiskiem Czechowicza, choć prawie na pewno nie jego autorstwa lub w stopniu niewystarczającym posiadające świadectwo jego autorstwa; niektóre z tych quasi-czechowiczianów tak już zrosły się z nazwiskiem poety, że trudno będzie je oderwać od jego legendy. Tom zawiera również Aparat krytyczny: uwagi wstępne, ustalenia edytorskie i objaśnienia.[...]

Więcej

42,00 zł

Pisma zebrane Tom 4 Proza

Józef Czechowicz

,,Proza" Józefa Czechowicza jest pierwszą książką z planowanej dziewięciotomowej, krytycznej edycji ,,Pism zebranych". Czechowicz, istniejący w świadomości czytelniczej przede wszystkim jako wybitny poeta, swoimi utworami prozatorskimi wyrażał ogromne ambicje artystyczne. Dzisiejszego Czytelnika mogą razić młodopolskie cechy stylu wczesnych utworów, utwory późniejsze, związane z doświadczeniami 1920 roku, s[...]

Więcej

37,80 zł

Prowincja noc

Józef Czechowicz

Każda próba złożenia tomu wierszy wybranych Józefa Czechowicza jest próbą szczególną. To poniekąd zaklinanie jego inności raz jeszcze, od początku – tak, aby dla czytelników okazywała się ona innością wyzwalającą z cierpienia, rutyny lirycznej, pustych, pseudopoetyckich zazwyczaj pogłosów. W zbiorze "Prowincja noc" wierszom towarzyszą rękopisy, odręczne rysunki poety, odcinki trudnych do rozpoznania partytu[...]

Więcej

33,00 zł

20,77 zł